Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma. Den 30 november 2009


Helsingfors stadsplaneringsnämnd har på föredragningslistan för sitt möte i torsdag ett ärende med rubriken "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma". Som bilaga till föredragningslistan ingår två pdf-dokument: "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma" och "Helsinki-Porvoo liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto". Omslaget på det förstnämnda dokumentet pryds av en manipulerad bild av Sibbo viken, som enligt dokumentet är "maisemarakenteellisesti ihanteellinen sijainti uudelle kaupunkikeskittymälle". Det senare dokumentet har underrubriken "Liikenteellinen arviointi 5.11.2009" och utgör egentligen en ppt-presentation eller diaserie konverterad till pdf. Presentationen har gjorts av Strafica Oy, av vilken Helsingfors beställt en utredning (liikennejärjestelmäselvitys), som borde vara färdig senast idag.Helsingfors stadsplaneringskontor har inte ännu publicerat (resultatet av) utredningen, men redan diaserien innehåller en del intressanta detaljer och kartor. Kartorna motsvarar till sitt innehåll kartor i Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita". (Se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009" och "Spårvägsförbindelse till Granö. Den 8 september 2009".) Speciellt anmärkningsvärt finner jag ändå förslaget på en sbabbspårvägsförbindelse till Granö (och Söderkulla).Kartorna innehåller en hel del ny information om eventuella dragningar av järnväg, metro och snabbspårväg, kostnader samt beräknat befolkningsunderlag. Enligt samtliga alternativ kalkyleras det med 2000 invånare på Granö, som med snabbspårväg beräknas vara på 43 minuters avstånd från Helsingfors centrum. Så var det med den nya typen av folkpark.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar