Metro eller snabbspårväg? Den 5 september 2010


FNB har intervjuat Jussin Pajunen och ett antal invånare från inkorporeringsområdet för en text med rubriken "Läkarköer oroar i Östersundom", som publicerats i dagens nummer av
Hufvudstadsbladet. Hbl publicerade texten under samma rubrik på tidningens webbplats igår kväll, men intervjun kunde redan något tidigare läsas på Internet under rubriken "Läkarköer och utbyggnad oroar folk i Östersundom".På den sista frågan "Tror du att Helsingfors kommer att utvidgas ytterligare i framtiden?" svarar Pajunen följande:

– Det beror på vad man menar. Jag tror inte att staden kommer att utvidgas på samma sätt som nu i Östersundom. Sen är det ju en annan sak med kommunsammanslagningar. Det är en möjlighet, säger Pajunen.Hbl har både i papperstidningen och på webben kategoriserat den ovannämnda artikeln som en lokalnyhet från Sibbo. Kanske är det ett misstag, men beteckningen Sibbo stämmer överens med användningen av det starka ordet "annekterade", som antyder att områdets tillhörighet ännu är kontroversiellt. Hbl:s före detta, numera pensionerade journalist Bjarne Nitovuori har för övrigt i ett inlägg på Hbl:s blogg "Makthunden" från den 5 augusti kritiserat användningen av den "propagandistiska termen" annektering.

FNB har även publicerat en kortare text under rubriken "Sagt om annekteringen i Östersundom".

Samtidigt som naturskyddsorganisationerna kritiserar planeringen av Östersundom bedriver Helsingfors stad sin egen imagekampanj för de aktuella planerna. På webbplatsen Nytt i Helsingfors (Uutta Helsinkiä) Har staden under rubriken "Östersundom - staden i naturen, naturen i staden" ("Östersundom on kaupunki luonnossa ja luonto kaupungissa") publicerat en intervju med "ledaren för Östersundoms områdesbyggprojekt" Ari Karjalainen.


Under underrubriken "Metro eller snabbspårväg?" kan man i intervjun läsa följande:


Beträffande spårtrafiken har nu metroalternativet valts som primär utgångspunkt för generalplaneringen, men planläggningen utesluter heller inte ännu helt och hållet en eventuell snabbspårväg.

”Till exempel reserveringarna för huvudgatorna görs flexibelt så att man sedan slutligen utgående från då rådande politiska vilja, ekonomiska situation och tekniska vetande kan fatta bästa möjliga avgörande. År 2015 är det i varje fall tekniskt möjligt att starta bygget av östmetron”, fastslår Karjalainen.

Frågan är vem "man" är som har valt metroalternativet som primär utgångspunkt". Valet av spårvägslösning har aldrig (officiellt) behandlats ens av stadsplaneringsnämnden. Knappast har det aktuella tjänstemannabeslutet ändå tagits utan att ledande politiker från Samlingspartiet och De gröna kommit överens om att i detta skede satsa på metron. Här misstänker jag att Risto Rautava & Co beräknande utnyttjar Osmo Soininvaaras blinda fläck. Intressant är det att notera att man tänker sig att man skall kunna planera med metron som utgångspunkt utan att i slutändan binda sig vid metron. Syftet med valet av det aktuella metroalternativet förefaller vara att man med gröna (läs: Soininvaaras) motiveringar skall kunna exploatera en så stor del som möjligt av stadens mark i Östersundom (och Västersundom).
Dokumentet som Ari Karjalainen har i handen har rubriken "Suur Östersundom".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar