Sibbo-fenomen. Den 29 januari 2011


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår det ett helt uppslag om spelet inför måndagens fullmäktigemöte Vanda, då man skall ta ställning till en fortsatt utredning om en sammanslagning av Helsingfors och Vanda. Fastän stadsstyrelsen i Vanda med klar majoritet röstade emot en utredning råder det ännu stor spänning. Hbl:s rubriker lyder "'Fusion betyder tio år av kaos'" "Motsåndare pressas inför omröstning". Osökt går tankarna till omröstningarna om förslaget till ändring i kommunindelningen för fyra år sedan. Desto mera paralleller drar Hbl ändå inte, men stadsdirektör Juhani Paajanen noterar ändå i en bildtext att Vanda inte går samma öde till mötes som Sibbo, ifall fusionen stoppas. Med det torde han mena att det inte blir aktuellt med några nya partiella kommunsammanslagningar, ifall inkorporeringen av hela Vanda inte förverkligas.


Syftet med en ny utredning torde vara att få finansministeriet (inte inrikesministeriet, så som Hbl felaktigt skriver) att utse en utredningsman som föreslår en folkomröstning. Om majoriteten av invånarna i Vanda röstar för en omröstning, kan sammanslagningen förverkligas oberoende av stadsfullmäktiges vilja.


Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Lillkyroborna röstar om sammanslagning med Vasa". Yle berättar här att kommunfullmäktige i Lillkyro på torsdagen godkände i planerna på en rådgivande folkomröstning om en sammanslagning med Vasa.
I dagens nummer av Borgåbladet ingår det en artikel med rubriken "Tillredningskök behövs i södra Sibbo". Som en följd av inkorporeringen saknas det nu ett tillredningskök i södra Sibbo. Då man planerade den nya finska skolan i Söderkulla räknade man inte med att den behöver ett eget tillredningskök, eftersom ett tillredningskök redan fanns i Zachrisbacken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar