Vierikko. Den 19 januari 2011


De gröna i Helsingfors motsatte i sig i tiden planerna på en hamn i Nordsjö, bl.a. med motiveringen att man ville skydda fågelvikarna i området. Även Osmo Soininvaara var mot en hamn i Nordsjö. Det var därför en överraskning att De gröna år 2006 stödde planerna på en expansion av Helsingfors österut. De grönas stöd var möjligt endast genom att Helsingfors föreslog en inkorporering av ett område ända fram till Sibbo å, så att Helsingfors inte skulle behöva exploatera Östersundom allt för hårt. Samtidigt som De gröna fortsatte att stöda en inkorporering och en expansion av stadsstrukturen även efter att utredningsman Pekka Myllyniemis förslag offentliggjorts, kom De gröna i Helsingfors i kollisionskurs med Helsingfors naturskyddsförening.


Med tanke på konflikten mellan De gröna och naturskyddsförbundet blev jag överraskad av de grönas ställningstagande och pressmeddelande "Vihreät: Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla" från den 4 oktober 2010. (Se "Rakennettava luonnon ehdoilla. Den 4 oktober 2010".) De Gröna i Helsingfors, Vanda och Sibbo ställde sig direkt bakom naturskyddsförbundets förslag till vilka områden i Östersundom som kan bebyggas och vilka som bör skyddas. De gröna använde sig här rent av av en karta som producerats av naturskyddsföreningen.


Det finns kopplingar mellan De gröna och naturskyddsföreningen. En koppling är Kati Vierikko. Vierikko är viceordförande och före detta ordförande i Helsingfors naturskyddsförbund och samtidigt grön viceordförande i Helsingfors naturskyddsnämnd. Helsingfors stadsplaneringskontor har i sin planeringen av Östersundom tagit hänsyn till Soininvaaras synpunkter. Soininvaara är inte bara grön representant i stadsplaneringsnämnden. Soininvaara har varit en auktoritet inom den gröna rörelsen och hans skyddsling Otto Lehtipuu har först varit den gröna fullmäktigegruppens ordförande och senare ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige. Nu har Lehtipuu inte längre den gröna gruppens förtroende och det kan kan mycket väl vara en följd av att Soininvaara förlorat den gröna fullmäktigegruppens stöd. Soininvaara verkar inte längre vara intresserad av naturskydd, vilket skapat förvirring bland De gröna.

Om Östersundomkommittén vill lägga fram ett förslag till gemensam generalplan som kan godkännas av De gröna torde man göra klokt i att glömma Soininvaara och i stället lyssna på andra representanter för De gröna, t.ex, på Kati Vierikko.


Helsingin Sanomat har idag publicerat en nyhet med rubriken "Vantaa hylkäämässä kuntaliitoksen Helsingin kanssa".