Hyvä me. Den 8 maj 2012


Stadsfullmäktige i Sibbo beslöt enligt överenskommelse på sittmöte igår att sälja fastigheter i Östersundom till Helsingfors för 33 miljoner euro. Ärendet diskuterades överhuvudtaget inte, men Hanne Aho (sdp) höll ett kort anförande, där hon dels tackade tjänstemännen för framgångsrika förhandlingar, dels påpekade att pengarna inte skulle finnas om planläggningen av det aktuella området inte hade gjorts. "Hyvä me", sade Aho om sig själv och alla de fullmäktigeledamöter som var med och tog beslutet om detaljplanen.


http://www.mirule.org/video/564

Det är troligt att Sibbo inte fått de nu aktuella 25 miljonerna för området invid avtaget till motorvägen, ifall man sålt marken som råmark utan färdig byggnadsrätt. Och andra sidan bestäms markens värde i första hand av hur området betecknas på generalplanen och landskapsplanen. Gillar man konspirationsteorier, så kan man även spekulera om huruvida en del politiker och tjänstemän i Sibbo drev på detaljplaneringen av området med tanke på en framtida ändring i kommunindelningen.

Stadsfullmäktige i Helsingfors behandlar ärendet på onsdag.

I gårdagens blogginlägg "Kunta toivoo metroa. Den 7 maj 2012" berättar jag att utvecklingsdirekrtören i Sibbo Mikko Aho sökt tjänsten som stadsplanedirektör. Om Mikko Aho fått tjänsten, skulle Sibbos representant i Östersundomkommittén antagligen ha blivit ny representant för Vanda i Östersundomkommittén. Åtminstone är den nuvarande stadsplanedirektören Jukka Kullberg en av de tre medlemmarna i kommittén. Stadsstyrelsen i Vanda valde dock Tarj Laine som ny stadsplanedirektör. Det kan nämnas att även Helsingfors representant i Östersundomkommittén torde bytas ut. Även tjänsten som direktören för Helsingfors stadsplaneringskontor är nämligen lediganslagen.

På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades igår ett meddelande med rubriken "Östersundom-toimikunta kokoontui – Sipoon, Vantaan ja Helsingin ohjeet huomioidaan jatkosuunnittelussa". Det finns skäl att återkomma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar