Vähintään. Den 6 april 2012


Helsingfors stadsstyrelse skall på sitt möte i tisdag på nytt ta utkastet till generalplan för Östersundom till behandling. Någonting nytt har jag inte hittat i föredragningslistan för detta ärende. Stadsstyrelsen skall på mötet även behandla stadens utlåtande över utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunförvaltningens struktur. Förslaget till utlåtande ingår som bilaga till föredragningslistan. På frågan "Är er kommun beredd att delta i en av ministeriet inledd och finansierad särskild kommunindelningsutredning som föreslås av arbetsgruppen?" ("Olisiko kuntanne valmis osallistumaan työryhmän esittämään ministeriön käynnistämään ja kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen?") föreslås Helsingfors svara ja. I utlåtandet uttalas dock inte direkt ett stöd av de två alternativa utredningsområdena för huvudstadsregionen, som inkluderar Sibbo eller en del av Sibbo. Istället svarar man att "Selvitysalueen tulee käsittää vähintään Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Helsinki." På frågan "Anser er kommun att partiella sammanslagningar är nödvändiga inom er region?" svarar man bara nej.

Samlingspartiets fullmäktigegruppsordförande Tatu Rauhamäki säger i Helsingin Sanomat efter fullmäktigemötet den 28 mars att "Sipoo voi olla mukana, jos haluaa". (Se "Jos haluaa. Den 30 mars 2012".) Det är tydligen ett medvetet val att inte kräva att Sibbo ingår i området för en kommunindelningsutredning. Det ser ut som om endast Borgå önskar ha Sibbo med. Det skall bli intressant att se vad finansministeriet i så fall gör med Sibbo.

Som bilaga till föredragningslistan ingår även ett utkast från diskussionsprotokollet från stadsfullmäktigemötet den 28 mars. I anförandena upprepas det från samlingspartistiskt håll att utredningsområdet bör bestå "åtminstone" av Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors. Även nödvändigheten av tvångssammanslagningar betonas. Speciellt intressant är det att ta del av Mari Kiviniemis anförande, där hon motsätter sig tvångssammanslagningar och ett tillsättande av en kommunindelningsutredare i strid med kommunernas vilja.Lasse Männistö ironiserar i sitt anförande över Kiviniemis motstånd mot tvångssammanslagningar och nämner tvångssammanslagningen av Östersundom under Kiviniemis tid som kommunminister. Inkorporeringen av sydvästra Sibbo är faktisk ett synnerligen allvarligt problem för Kiviniemis trovärdighet som oppositionsledare.


Google+ Followers