Helsingfors anmäler intresse för södra Sibbo. Den 31 mars 2013I tisdags meddelade Kuuma-kommunerna att man föreslår att kommunerna tillsammans utreder en sammanslagning av Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända och Tusby. Att initiativet är riktat mot förlagen till kommunsammanslagningar i förhandsutredningen om metropolområdet är uppenbart. Fastän man i Sibbo inte är intresserad av en sammanslagning av Sibbo med de övriga Kuuma-kommunerna, är även Sibbo piskat att hitta partners för utredningar. Enligt förslaget till "kommunstrukturlag" eller ny kommunindelningslag skall kommunerna "före den 30 november 2013 anmäla till ministeriet med vilken eller vilka kommuner den utreder en sammanslagning av kommuner" och "göra en sammanslagningsutredning ... före den 1 april 2014". Härav tolkar kommunerna att de är skyldiga att utreda, men i princip kan staten inte uppmana kommunerna att utreda innan lagen trätt i kraft. Lagförslaget skall överlämnas till regeringen den 4 april. Om och när kommunstrukturlagen träder i kraft är ännu öppet.
Av kommunerna som ingick i förhandsutredningen över metropolområdet har finansministeriet dessutom begärt ett utlåtande före den 22 maj. I begäran av utlåtandet kan man bl.a. läsa följande:

Ifall kommunen inte anser det möjligt att delta i den fortsatta beredningen av de föreslagna modellerna (1-3), bes kommunen
• motivera sin uppfattning, samt
• ange med vilka kommuner en kommunindelningsutredning kunde genomföras, 

Det handlar alltså bara om en begäran om utlåtande, men i kommunerna uppfattar man ändå påbudet som förpliktigade. Man kan verkligen fråga sig om inte finansministeriet här kränker kommunernas grundlagsenliga självstyre, vilket föreningen För Sibbo hävdar i ett pressmeddelande från den 28 mars.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen hann i Helsingin Sanomat redan välkomna Kuuma-kommunernas förslag, men följande dag sade Helsingfors stadstyrelseordförande Tatu Rauhamäki (saml) i Yle Nyheter (se "Rauhamäki: 'Södra Sibbo kunde höra till Helsingfors'") att "Det naturliga skulle vara att södra Sibbo hör till Helsingfors med tanke på den planerade östmetron och att hela metrobanan skulle finnas i samma stad".


HS 28.3 2013 s A 18


Samma dag kom Osmo Soininvaara i Helsingin Sanomat med ett liknande uttalande. Soininvaara säger bl.a. att "Jos Si­poo yh­dis­tyy ra­dan­var­ren kun­tien kans­sa, sen suun­nit­te­le­ma 70 000 asuk­kaan Sib­bes­bor­gin alue jää kun­nan lai­dal­le ja han­ke lo­pe­te­taan he­ti."


Vantaan Sanomat publicerade på onsdag eftermiddag en artikel med rubriken "Vantaan johtajat epäilevät Keski-Uudenmaan liitosta", där man kan läsa följande:

– Vantaan rooli tässä mallissa on selvitettävä. Vaihtoehtoja on useita, joissa kaikissa myös osakuntaliitokset ovat mahdollisia, erityisesti Aviapoliksen lentokenttäalueen yhtenäistämiseksi, Mäkinen sanoo.
Hänen mukaansa jatko riippuu paljon myös Helsingistä, joka on tähän saakka liputtanut vain koko pääkaupunkiseudun yhteenliittämistä.
– On selvää, että Helsingin kannanotot vaikuttavat tuleviin selvityksiin, ja siihen miten esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhdistämismahdollisuutta punnitaan, Mäkinen arvioi.

Helsingfors har länge hållit låg profil när det gäller anspråken på Sibbo, medan finansministeriet försökt erbjuda Sibbo eller delar av Sibbo åt Helsingfors. Helsingfors har fortsatt att kräva en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen, alltså Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, fastän man är medveten om att sammanslagningen inte kommer att lyckas heller i samband med den aktuella kommunreformen. Vad kommunministern torde erbjuda i kompensation är igen en del av Sibbo. I något skede kommer Helsingfors öppet att börja driva en sammanslagning av södra Sibbo och sydöstra Vanda med Helsingfors. I gengäld kommer Vanda denna gång inte att erbjudas Nedre Dickursby, utan istället södra Tusby invid Helsingfors-Vanda flygplats. Ett alternativ är att Vanda tillsammans med Helsingfors och Sibbo bildar ett utredningsområde, vilket var ett av metropolutredningsgruppens ursprungliga förslag.

Om Helsingfors blir utan sin andel kan det gå illa för så väl Jyrki Katainen som för Henna Virkkunen. För säkerhets skull bekräftar Rauhamäki nu alltså att Helsingfors är intresserat av södra Sibbo, som Helsingfors redan planerar tillsammans med Sibbo. Eftersom Helsingfors måste kunna konkurrera med Esbo om goda skattebetalare behöver Helsingfors attraktiva småhusområden i södra Sibbo. Utan Sibbo kan det i värsta fall gå så illa att låginkomstagarna tar över i Helsingfors och Samlingspartiet förlorar sin position som största parti i huvudstaden, Finlands enda metropol.1 kommentar:

  1. Kuuma-kommunernas förslag till utredningsområden skiljer sig endast på en punkt från metropolutredningsgruppens "Alternativ 1": Sibbo.

    http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/03_ovriga_dokument/20130305Metrop/Metropolomrde_Foerhandsutredning_slutrapport_100313.pdf

    SvaraRadera