Brådskande ordning. Den 22 februari 2009

När Helsingfors stadsfullmäktige den 21 juni 2006 beslöt att göra en framställning till ändring i kommunindelningen togs beslutet i brådskande ordning. Motiveringarna till förfarandet fåga trovärdiga, men Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen valde att tro på Helsingfors motiveringar, enligt vilka ett fördröjt beslut skulle ha lett till oskälig skada. Motiveringarna till att beslutet måste tas i brådskande ordning är föga övertygande, men knappast är det heller någon som på riktigt trott på dessa motiveringar.

Miina Kajos (vf) var suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige redan under förra fullmäktigeperioden. Hon skulle ha deltagit i fullmäktigemötet den 21 juni 2006, om hon inte hade haft förhinder. Kajos var dessutom sekreterare för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp, men eftersom hon inte deltog i mötet, blev hon inte heller informerad om Sibboärendet. Hon han således skriva ett blogginlägg följande dag (den 22 juni), innan hon fått några förklaringar. Jag citerar ur inlägget, som har rubriken "Ällistynyt Sipoo-suunnitelmista":

Olen aika ällikällä lyöty tavasta, jolla Sipooseen ja Vantaalle suuntautuva alueliitosesitys tuotiin käsittelyyn. Vaikka ehdotus sinänsä voi olla kannatettava (en tosin ole siihen kovin perehtynyt, enkä usko monen muunkaan voivan olla), en voi mitenkään hyväksyä menettelyä asiassa.
Tuntui aika hurjalta lukea silloin aamun Hesarista yöllä netissä julkaistu uutinen, jonka mukaan kaupunginhallitus kokoontuu yllättäen aamulla klo 8 ja tuo vielä samana päivänä valtuustoon salassa valmistellun esityksen alueliitoksista. Erityisesti se hämmensi minua, koska toimin nykyään kaupunginhallitusryhmämme sihteerinä, mitä kautta yleensä pysyy kyllä väkisinkin erittäin hyvin perillä ja ajan tasalla päätöksenteosta. Silti en ollut kuullut mitään koko asiasta.

Kuinka on mahdollista, että näin iso asia voidaan valmistella salaa ja tuoda näin kiireesti käsittelyyn? Eihän asiasta tällä tavalla voi millään ehtiä saada kovin perusteellista käsitystä ennen päätöksentekoa!

Helsingfors förfarande i juni 2006 väckte starka reaktioner, men när det gäller valet att behandla Sibboärendet i brådskande ordning är det inte i första hand Helsingfors stad och beslutsfattare som kritiken borde rikta sig mot. Det framgick strax att det i själva verket var ministrar i nyckelpositioner (Hannes Manninen och Matti Vanhanen), som förutsatte att Helsingfors tog initiativet före midsommaren. Man kan fråga sig vilken betydelse detta faktum hade för förvaltningsdomstolens och högsta förvaltningsdomstolens avgörande.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar