Riktlinjer. Den 12 maj 2013


Under den gångna veckan har den av Petteri Orpo (Saml) ledda "samordningsgruppen för kommunreformen och omstruktureringen av social- och hälsovården" publicerat sitt "förslag till regeringen". Att gruppens ordförande Petteri Orpo, som är ordföranden för Samlingspartiets kommunalpolitiska arbetsgrupp, och Jouni Backman, som var SDP:s förhandlare om kommunreformen vid regeringsförhandlingarna, kom överens om "riktlinjerna" för social- och hälsovårdsreformen är föga överraskande. Föga överraskande är det även att riktlinjerna utgår från regeringens mål att skapa stora och "starka" kommuner. Frågan är om den aktuella överenskommelsen mellan gruppordförandena är bättre förankrad i respektive parti och riksdagsgrupp än regeringsprogrammet riktlinjer angående kommunreformen. (Jfr "Tre sammanslagningsivrare. Den 17 december 2011".)

Att Orpo och Backman vill utnyttja SOTE-reformen som ett medel för kommunreformen kan inte döljas. Helsingin Sanomat inledde en ledarskrift i gårdagens tidning med att konstatera att "Ei ole uu­ti­nen, et­tä hal­li­tus ha­luaa käyt­tää so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä työ­ka­lu­na kun­ta­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­seen." Hufvudstadsbladet skriver i en ledare i dagens tidning att "Regeringens beslut att prioritera kommunreformen och använda vårdreformen som en morot eller piska för att få de minsta kommunerna att gå ihop till större kommuner har lett till beslut som inte utgår från vården." Utnyttjandet av social- och hälsovårdsreformen för krassa politiska intressen är speciellt allvarlig med tanke på att "samordningsgruppens" riktlinjer underkänts av experter på så väl sjukvård som juridik. Om grundlagsutskottet trots allt godkänner förslaget med ansvarskommuner, så är det bara en påminnelse om att grundlagsutskottet är ett politiskt organ.


Bbl 11.5 2013


"Samordningsgruppens" riktlinjer berör i princip inte kommunerna i "metropolområdet", men i gårdagens Borgåblad dras det slutsatser även för Sibbos del. Lenna Kokko, som är social- och hälsovårdsdirektör i Sibbo, säger i en artikel med rubriken "Hälsovårdsreformen är oklar och abstrakt" följande:

-Det enda riktigt konkreta är att vi nu vet vilka krav som ställs på kommuner mellan 20 000 och 50 000 invånare, säger Kokko.
Kokko räknarmed att Sibbo kan klassificeras som en kommun med 20 000 invånare.
-I texten skriver man "cirka" 20 000 invånare och i Paras-reformen, den tidigare kommunreformen, fick vi grönt ljus för att kunna räkna oss som en sådan kommun, säger Kokko. För det första skulle vi redan ha över 20 000 invånare om inte Helsingfors hade annekterat Östersundom och dessutom har vi en stark tillväxt. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar