Om det blir folkomröstning. Den 20 april 2014

Under den gångna veckan var det så dags för kommunminister Henna Virkkunen att backa även då det gäller metropolförvaltningen i Helsingforsregionen. (Se "Metropoli saattaa kaatua".) Fast helt klart är det ändå inte att det inte blir någon metropolförvaltning. Efter att Virkkunen gåt ut med budskapet att det inte behövs någon metropolförvaltning ifall överenskommelsen om social- och hälsovårdsreformen förverkligas anklagade man från socialdemokratiskt håll Virkkunen för att bryta en överenskommelse.

Frågan är om socialdemokraterna nödvändigtvis vill ha metropolförvaltningen i sig. Vad man kommit överens om är att tvångssammanslagningar inte skall tillämpas i huvudstadsregionen, eftersom man istället skulle införa metropolförvaltning. I Helsingforsregionen görs för tillfället en särskild kommunindelningsutredning på initiativ av finansministeriet och denna utredning har Virkkunen ingalunda blåst av. Några regelrätta tvångssammanslagningar blir det knappast i Helsingforsregionen, men det är mycket möjligt att kommunindelningsutredarna föreslår en folkomröstning. Om man i Helsingfors får igång propagandamaskineriet kan befolkningen i Vanda köra över Vanda stadsfullmäktige genom att rösta för en sammanslagning. En intressant fråga är vad som händer ifall kommunindelningsutredarna föreslår att Helsingfors, Vanda och även Sibbo går samman.

Yle publicerade i onsdags en nyhetstext med rubriken "'Virkkunen i linje med Sibbopolitiker'". I artikeln säger kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström att "Kommunminister Henna Virkkunens uttalande är i linje med vad Sibbobeslutsfattarna har kommit fram till i sina diskussioner." Här syftar Liljeström på att inte heller Sibbobeslutsfattarna tycker att det behövs en metropolförvaltning. Sedan kommer Liljeström med ett kryptiskt budskap:

Christel Liljeström tror inte att det blir någon tvångsfusion för Sibbos del. Däremot tror hon att pressen på att gå samman med någon annan kommun blir stor.

– Jag tror att de utredningspersoner som arbetar med kommunstrukturen kommer med ett ganska chockartat förslag för Sibbos del, säger hon. Och det är ett förslag som måste tas på största allvar.

I en kommentar bekräftar signaturen Christel att hon med utredningspersonerna faktiskt syftar på de av finansministeriet utnämnda kommunindelningsutredarna. Frågan är varför Sibbo skulle vara pressat att gå samman med någon kommun, ifall varken en tvångsfusion eller en metropolförvaltning är aktuell. I fall Liljeström föreslår en sammanslagning med Borgå som ett alternativ till en fusion med Helsingfors, kan propagandamaskineriet i Helsingfors göra en eventuell folkomröstning om en sammanslagning med Helsingfors till ett val mellan Helsingfors och Borgå, fastän Sibbo i verkligheten inte kan tvingas att gå samman med någondera. Då är det inte omöjligt att majoriteten av invånarna i Sibbo - mot kommunfullmäktiges vilja - röstar för en sammanslagning med Helsingfors.


Google+ Followers