Helsingforspolitiker. Den 27 april 2014

HS 23.4 2014 s A 5
I inlägget klartsta statsminister? Den 13 april 2hans14" uppmärksammar jag Jan Vapaavuoris brottsregister och en gammal artikel i City-lehti, som fått ny aktualitet i och med Vapaavuoris kandidatur till Samlingspartriets ordförande. I tisdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en skämtteckning där en hög ryska militär noterar att Vapaavuori anföll grannkommunen och erövrade en stor del av kommunen.

Där Vapaavuoris brottsregistet klart har försvårat hans karriär, har hans agerande i fallet Sibbo hittills stärkt hans ställning, trots att hans utpressningsförsök fick publicitet. Inför ordförandevalet är agerandet ändå bara en belastning, då det gäller att komma ifrån stämpeln som en helsingforspolitiker som driver huvudstadens intressen på andra kommuners bekostnad. Månne inte Vapaavuoris kandidatur för partiordförandeposten långt förklarar hans låga profil i kommunreformen den senaste tiden.


Google+ Followers