Inget utredningstvång. Den 27 september 2015

För en månad sedan publicerade finansministeriet ett pressmeddelande med rubriken "Regeringen främjar frivilliga kommunsammanslagningar – ändringar föreslås i kommunstrukturlagen". Betoningen skall här läggas på ordet frivilliga, för regeringen är nu inte alls ute efter kommunsammanslagningar, vilket jag noterat i mitt inlägg "Lagparagrafer föreslås bli upphävda. Den 30 augusti 2015". I torsdags publicerade finansministeriet ett nytt pressmeddelande med rubriken "Kommunernas utredningsskyldighet och uppsägningsskyddet på fem år föreslås bli slopade ur kommunstrukturlagen". Nu handlar  ändringen i kommunstrukturlagen inte längre om att "främja" sammanslagningar. Enligt nu gällande lag gäller utredningsskyldigheten temporärt 1.7.2013–31.12.2019, men skyldigheten upphör enligt regeringens planer redan i år. I praktiken lär tvånget att utreda redan ha upphört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar