Seiskarin kaunis Siiri. Den 4 oktober 2015

Häromdagen råkade jag läsa om Östersundom kyrka på webbplatsen Helsinginkirkot, som upprätthålls av "Helsingfors församlingar", dvs Helsingfors kyrkliga samfällighet. Speciellt den svenskspråkiga texten har många brister, så som felaktiga översättningar, men även den finska originaltexten innehåller fel. Att altartavlan även på svenska kallas Jeesus tyynnyttää myrskyn avslöjar kvaliteten på översättningen. Riktigt arg blir jag då jag om Hanna Hagbom, vars grav finns på Östersundom kyrkas begravningsplats, läser att hon är "känd för melodin Seiskarin kaunis Siiri". Ifall någon som läser det inte visste, så kan jag upplysa om att texten till sången, som lärarinnan Hanna Hagbom tonsatte, skrevs på svenska av Arvid Mörne och är känd under namnen "Sjömansvisa" och "Båklandets vackra Maja".
Närmast roande är det att "Sipoon alueliitos" i det sista stycket översatts till "annekteringen av Sibbo":

I början av 2009 övergick Östersundoms kyrka till Mikaelin seurakunta i Helsingfors i och med annekteringen av Sibbo. Samtidigt blev den Helsingfors äldsta kyrka.

Dess värre fanns det ingen "Mikaelin seurakunta" då ändringen i församlingsindelningen ägde rum i början av år 2009. Församlingen, till vilken de före detta medlemmarna i Sipoon suomalainen seurakunta anslöts, hette då Mellunkylän seurakunta. (Se "Församlingar. Den 23 februari 2014".) På vilket sätt "Östersundoms kyrka" (sic) "övergick" till den finska församlingen i Helsingfors är intressant. I kyrkan verkar efter inkorporeringen och ändringen i församlingsindelningen så väl Matteus församling som Mikaelin seurakunta. Men kyrkobyggnaden och gravgården lär sedan 2009 ägas och förvaltas av Helsingfors kyrkliga samfällighet. Varför och på vilka grunder fastigheten bytte ägare kan jag faktiskt inte säga. Det får jag återkomma till i ett senare inlägg. Den juridiska ägaren må vara vem som helst, men även om Östersundom kyrka på finska är "Helsingin vanhin kirkko", så är den inte Helsingfors äldsta kyrka. Den äldsta kyrkan i Helsingfors vore en mera korrekt översättning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar