"I stora drag". Den 12 november 2007


I Pekka Myllyniemis rapport "Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad" ingår en karta över "Risto Ilaskivis förslag" från 19. Om Kartan skriver Mylltniemi att "I denna rapport har gränserna angetts endast i stora drag på karta 7, eftersom utredningen inte ledde till praktiska åtgärder." Jag har funnit Myllyniemis formulering lustig, emedan Ilaskivis förslag föresfaller vara det mest detalierade och exakt utritade. De övriga förslagen är ju synnerligen inexakta. Jag har dock delvis dragit fel slutsats. Gränslinjen för Ilaskivis förslag verkar vara exakt och detalierat för att förslaget följer by- och fastighetsgränser och för att dessa gränser är finskaligare i Hito och Massby än i Östersundom och Immersby. Att Ilaskivis förslag, som ursprungligen ritades av Jussi Kautto, är korrekt utritad har jag antagit utgående från att gränslinjen för "Ilaskivis förslag" i skärgården stämmer väl överens med gränslinjen för Helsingfors förslag i skärgården. Linjerna är dock inte helt exakta, vilket tyder på att de är skilt utritade. På bilden ovan är kartan uppe till vänster från kartan med från Ilsakivis förslag i Myllyniemis rapport medan kartan uppe till höger är från kartan med Helsingfors förslag i rapporten.

Överensstämmelserna mellan gränslinjerna för de två "förslagen" i Myllyniemis rapport är större än mellan "Helsingfors förslag" i Myllyniemis rapport och Helsingfors ursprungliga fösrlag. Kartan nere till vänster på bilden ovan är från det ursprungliga förslaget. Från detta har jag dragit den felaktiga slutsatsen att gränslinjen i Myllyniemis förslag är anpassad till by- och fastighetsgränsernas exakta kordinater. Så är dock inte fallet, vilket framgår från kartan nere till höger, som är från kartan med lantmäteriverkets korrigering av Helsingfors förslag. På dennna karta följer gränslinjen de korrekta kordinaterna för by- och fastighetsgränserna.

Frågan är varför de två gränslinjerna på kartorna i Myllyniemis rapport stämmer så väl överens med varandra, fastän de inte exakt stämmer överens med by- och fastighetsgränserna. Till detta kan jag finna flera möjliga förklaringar. Det troliga är i alla fall att Helsingfors, så som Myllyniemi antyder, har sänt utredningsmannen eller inriksministeriet Ilaskivis förslag endast "i stora drag". Det är väl även möjligt att Tuomas Rajajärvi när han i hast i juni 2006 ritade ut gränserna för Helsingfors förslag hade tillgång till Ilaskivis förslag endast i stora drag. I varje fall har utredningsmannen eller inrikesministeriet fått gränserna för Ilaskivis förslag i stora drag från Helsingfors stad. Från det hållet torde även de övriga förslagen i Myllyniemis rapport ha kommit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar