Metoder. Den 12 januari 2014

HS 11.1 2014

I fredags informerade kommunminister Henna Virkkunen om förslaget till tvångssammanslagningar i stadsregioner. Nästa vecka förväntas finansministeriet publicera lagförslaget som skall möjliggöra tvångssammanslagningar. Enligt regeringens överenskommelse från augusti kommer tvångssammanslagningar inte att göras i Helsingforsregionen. Frågan är vad denna överenskommelse har för betydelse, då den nuvarande regeringen ändå inte hinner tillämpa den tänkta lagparagrafen. Varför skulle de tänkta juridiska kriterierna för tvångssammanslagningar inte kunna uppfyllas i Helsingforsregionen?


HS 11.1 2014 s A 18

Helsingin Sanomat publicerade på lördagen även en artikel som i den digitala tidningen har rubriken "Virkkunen: Helsingin seudulla vapaaehtoisuus ei kuntaliitoksissa riitä". Här förutspår Virkkunen att det i framtiden kommer att finnas 3 eller 4 städer i metropolområdet, som nu består av 14 kommuner. Virkkunen kommer även med ett förslag till hur sammanslagningarna kunde förverkligas.

"Kevään esityksistä vahvimmassa metropolivaltuusto voisi päättää jopa alueen sisäisistä kuntarajoista."

Metropolförvaltningen kan alltså ses som ett redskap för att slå samman kommuner mot kommuners vilja. Kommunindelningsutredare  Mikko Pukkinen kom i fredags för sin del med ett förslag till redskap att genomdriva sammanslagningar mot kommunfunfullmäktiges vilja: folkomröstningar. I nyhetstexten "Metropolutredare vill ha folkomröstning om fusioner" kan man läsa följande:

- Vi som utreder fusionerna önskar förstås att vårt förslag blir verklighet. Frågan är ändå om det sker genom ett beslut i fullmäktige eller om vi måste ta till andra metoder, säger Pukkinen.
Till de här metoderna räknas en rådgivande folkomröstning.
Google+ Followers