Undantagsfall. Den 2 oktober 2008


Yle Nyheter/ Östnyland publicerade igår en notis med rubriken "Vägnamn byts ut i sydvästra Sibbo". Yle Nyheter/ Mellannyland publicerade redan på tisdagen en motsvarande notis med rubriken "Nya gatunamn till sydvästra Sibbo". Orsaken till att namn på ett tiotal vägar byts ut är att det i Helsingfors och sydvsätra Sibbo finns vägaroch gator med samma namn. Enligt uppgift är principen att "den mera glest befolkade gatan namnges på nytt". Helisingin Sanomat har idag publicerat FNB:s notis med rubriken "Helsinki ja Sipoon liitosalue joutuvat muuttamaan kadunnimiä".

Nya namn blir det att tänka på även ifall städerna i huvudstadsregionen fusioneras. Bostadsminister Jan Vapaavuori har den senaste tiden kritiserats för att förespråka (ytterligare) tvångssammanslagningar i huvudstadsregionen. Liksom jag redan har noterat publicerade Svenska folkpartiet igår ett pressmeddelande med rubriken "Stefan Wallin: Nej till tvångssammanslagningar i huvudstadsregionen!" Jag återger här meddelandet i sin helhet:

>>Svenska folkpartiet kommer inte att acceptera att städerna i huvudstadsregionens slås samman mot deras egen vilja, konstaterade partiordförande Wallin då han besökte Hagalund i Esbo idag.

- Bostadsminister Vapaavuori har bland annat föreslagit att Esbo och Grankulla borde sammanslås. Jag är inte av samma åsikt. Städerna bestämmer själva om sin framtid och så vitt jag erfar vill bägge städer förbli självständiga.

Wallin förundrar sig också över Helsingfors stads ensidiga utredning om att sammanslå städerna i huvudstadsregionen.

– I statsrådet har vi uppmuntrat städerna till det resultatinriktade frivilliga samarbetet som de bedriver idag. Helsingfors stads utredning har ingen trovärdighet om de andra städerna, som berörs av den, inte accepterar utredningen. Han påminner också om att Helsingfors så sent om i somras på städernas gemensamma fullmäktigemöte förband sig vid det frivilliga samarbetet.

Wallin påminner också om att regeringen har konstaterat att annekteringen av de sydvästra delarna av Sibbo var ett undantagsfall.

- Därför förstår jag också väl att väljarna konfunderat följer med diskussionen om tvångssammanslagningar i huvudstadsregionen. Skall även deras hemkommuner bli undantagsfall, frågar sig Wallin.<<

I Yles nyheter den 22 september antydde Vapaavuori att även partiella kommunsammanslagningar kunde bli aktuella i huvudstadsregionen. (Se "Brister i beredningen föranleder konflikten. Den 22 september 2008".) Här står kommunindelningslagen på inget sätt i vägen, åtminstone inte efter fallet Sibbo. Helsingfors har inte bara problem med att attrahera barnfamiljer. Även diplomingenjörer föredrar Esbo framför Helsingfors. Tekniikka & talous publicerade den 25 januari en karta som visar andelen diplomingenjörer av befolkningen i olika delar av huvudstadsregionen. (Se ovan.) Det skulle inte behövas allt för stora gränsjusteringar för att rätta till denna obalans.

Om man från regeringens sida inte så starkt hade betonat att Sibbo är ett undantag, skulle motståndet mot annekteringen av sydvästra Sibbo nog ha varit större bl.a. i Esbo. Helsingforspolitiker med Vapaavuori i spetsen har själva betraktat inkorporeringen av sydvästra Sibbo som ett alternativ till en sammanslagning av Esbo och Helsingfors. När Helsingfors nu nästan har rott annekteringen av sydvästra Sibbo i land sviker huvudstaden sina löften till Esbo. Då även Vapaavuori personligen bryter sina löften skadar han sin trovärdighet, som långt bygger på ryktet att han är en person vars ord man kan lita på. (Se "Pacta sunt servanda. Den 27 december 2007".)

Google+ Followers