Utredarnas uppdrag. Den 29 september

I onsdags ordnade finansministeriet tillsammans med Vantaan Sanomat / Suomen lehtiyhtymä ett diskussionstillfälle i Myrbacka i Vanda. Ett motsvarande tillfälle ordnas i tisdag i Mattby i Esbo med Länsiväylä  som medarrangör. Det är inte första gången som finansministeriet ordnar informations- och diskussionstillfällen för invånarna eller kommuninvånarna (kuntalaisten kuulemistilaisuus) tillsammans med en nyhetstidning. Den 17 augusti 2014 ordnade finansministeriet tillsammans med Helsingin Sanomat ett tillfälle av samma kategori. (Se "Helsingin Sanomat bedriver propaganda".) Kanske ville man inte vill ha städerna Vanda och Esbo som värdar för de ovannämnda tillfällena, eftersom man inte riktar sig till städerna och dess invånare i allmänhet, utan till invånarna i specifika lokala centra. som man försöker locka med i "metropolstaden" genom att erbjuda utökad lokalt självbestämmande. Dessutom gäller det ju att samarbeta med medierna för att bedriva kampanj för de aktuella kommunsammanslagningarna.
I Myrbacka samarbetade finansministeriet även med invånarföreningen Myyrmäki-liike, som inför diskussionstillfället på  Facebook skrev att "Valtioneuvosto asetti kuntajakoselvittäjät tekemään esityksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon, Vantaan sekä Tuusulan eteläosien yhdistämisestä." Att diskussionstillfället  ordnades just i Myrbacka är ingen tillfällighet. Här ligger gränserna till så väl Esbo och Helsingfors nära, medan Vanda stads administrativa centrum Dickursby ligger betydligt längre borta. Genom att ordna diskussionstillfället i Myrbacka med Vantaan Sanomat som värd lyckas metropolutredarna förmedla bilden av att invånarna välkomnar en "metropolstad". Lite överraskande publicerade Vantaan Sanomat artikeln "Metropoli vakuutti myrtsiläiset – 'Kehä II olisi pidemmällä'" endast på internet, så tillfället i Myrbacka blev för kommunindelningsutredarna trots  allt inte  en så stor framgång.


Länsiväylä 27-28.9 2014

Utredarnas uppdrag förefaller de facto vara att marknadsföra att färdigt givet förslag till kommunindelning.  De kan ändå komma att göra en ändring från det  preliminära förslaget till "metropolstad". Länsiväylä har i veckoslutets tidning publicerat en gallupundersökning, enligt vilken en majoritet av invånarna i Esbo vill att Esbo förblir självständigt. Det är i sig är föga överraskande. Det lönar sig alltså inte för kommunindelningsutredarna att ta med Esbo i sitt slutgiltiga förslag till "metropolstad". Månne motsvarande undersökningar har gjorts för de andra berörda kommunerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar