Förslag till folkomröstning. Den 4 januari 2014

I onsdags publicerade Helsingin Sanomat en insändarartikel undertecknad av Kaarin Taipale med rubriken "Metropolia ei kannata jäädyttää kalkkiviivoilla". Här bröt tidningen mot sina egna principer och publicerade en insändarartikel som redan tidigare har publicerats. Artikeln publicerades den 29 december både på Taipales och Ville Jalovaaras blogg och hade redan i tisdags uppmärksammats av så väl Yle som Helsingin Uutiset och Länsiväylä. Dessutom publicerades artikeln av Hämeen Kaiku på tisdagen. I insändarartikeln polemiserar socialdemokraten Taipale mot samlingspartistisk Lassse  Männistö, som i ett pressmeddelande på måndagen hade argumenterat för att metropolförvaltningen bör läggas på is och att man istället borde ordna folkomröstning om förslaget till kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen.

Helsingin Sanomat uppmärksammade inte alls Männistös uttalande, men  det gjorde däremot Yle, som i en text med rubriken "Kokoomuksen Männistö haluaa jäädyttää metropolihallinnon" bl.a. skriver följande:

– Selkeästi tehokkaampi ja järkevämpi ratkaisu pääkaupunkiseudun ongelmiin olisi pääkaupunkiseudun neljän kunnan liitos. ...
Männistö liputtaakin kuntaliitosten puolesta ja vaatii kansanäänestystä kuntajakoselvittäjien ehdottamasta Suur-Helsingistä.
– Lähtisin siitä, että kun pääkaupunkiseudun kuntaliitoksesta on puhuttu niin pitkään, niin kannattaisi järjestää kansanäänestys pääkaupunkiseudun kuntien kuntaliitoksesta sen jälkeen, kun sote-uudistus on saatu etenemään. Se, että tulisiko liitokseen mukaan muita kuntia, riippuu myös Uudenmaan kehyskunnista itsestään.

Notera att Lasse Männistö här talar om huvudstadsregionens fyra kommuner, dit Sibbo inte hör, fast det  är möjligt att detta bara är Yles tolkning av Männistö.

Sent om sider vaknade Helsingin Sanomat på fredagen med en ledarartikel med rubriken "Metropolihallinto uhkaa kaatua tai paisua". Här kan man bl.a. läsa följande:

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmää johtava Lasse Männistö jäädyttäisi koko metropolihallinnon, jotta tilaa jäisi pääkaupunkiseudun kuntaliitokselle. Paljon pitäisi maailman kuitenkin muuttua, jotta Espoo tekisi vapaaehtoisen liitoksen Helsingin kanssa.
Igår var det sedan dags för Helsingin Sanomat att slå till. För det första publicerade tidningen en insändare av de tre kommunindelningsutredarna under rubriken "Metropolikaupunki olisi monikeskuksinen". I insändarartikeln svarar utredarna på Kaarin Taipales (och Ville Jalovaaras) insändarartikel. Utredarna inleder med förtydligandet att "metropolihallinto on niin sanottu pakkokuntayhtymä, ja metropolikaupunki on uusi kunta, Suomen pääkaupunki." Huvudnyheten på paradsidan i samma tidning har rubriken "Pajunen vaatii kansalle äänestystä Suur-Helsingistä".

Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Pajusta tympii vatvonta – hän perää kansanäänestystä Suur-Helsingistä". Det framgår här att Jussi Pajunen i själva verket lyfter fram det redan förkastade förslaget till regional folkomröstning, där alla angivna röster i de berörda kommunerna  räknas ihop:


Äänestys pitäisi järjestää samaan aikaan ja samoin kysymyksin kaikissa esitetyn metropolikaupungin kunnissa. Äänet laskettaisiin sekä kunnittain että koko alueen tasolla.

Juridiskt sett har det totala antalet  avlagda röster i eventuella samtidiga folkomröstningar ingen betydelse, men en inofficiell majoritet bakom förslaget till en fusion kan ha  en viss politisk betydelse. Lite intressant är det att Pajunen inte ser bytet av regering som ett hinder för en sammanslagning. Månne inte Pajunen hoppas på att det sammanlagda resultatet i en folkomröstning skall tas i beaktande vid nästa regeringsförhandlingar.Google+ Followers