Lagparagrafer föreslås bli upphävda. Den 30 augusti 2015

http://vm.fi/documents/10623/1083563/Hallituksen+esitysluonnos/b0c7e660-e760-4c53-b3ba-db66355b12a6


Finansministeriet publicerade i måndags ett pressmeddelande med rubriken "Regeringen främjar frivilliga kommunsammanslagningar – ändringar föreslås i kommunstrukturlagen". Pressmeddelandet handlar i verkligheten inte alls om att regeringen främjar kommunsammanslagningar. Istället säges det redan i första stycket att man föreslår upphäva de lagparagraferna som var centrala för kommunreformen i regeringen Katainen:

Den nuvarande kommunstrukturlagens bestämmelser som gäller genomförandet av kommunreformen, såsom t.ex. kommunernas skyldighet att utreda sammanslagningar, förutsättningarna för utredningsskyldigheten samt tidsfristerna för utredningarna föreslås bli upphävda.

Ur bilagan "Hallituksen esitysluonnos" framgår mera exakt vilka paragrafer som man föreslår att upphävs. Om förslaget går igenom, vilket det med största sannolikhet gör, är kommunreformen definitivt avslutad. För Sibbos och Helsingforsregionens del finns lika väl redan en framställning till ändring i kommunindelningen, men utan uppbackning från regeringen har framställningen knappast längre någon aktualitet. I pressmeddelandet heter det även att "bestämmelsen om personalens uppsägningsskydd på fem år föreslås ... bli upphävd." Den ändringen kan göra sammanslagningar ekonomiskt mera lönsamma för invånarna, men torde leda till ett större motstånd mot sammanslagningar från de kommunalt anställdas sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar