Utredningsman. Den 1 september 2006

Inrikesministeriet överväger att tillsätta en utredningsman för att förbereda eller utreda förskjutningarna av Helsingfors, Vandas och Sibbos gränser, skriver Helsingin Sanomat. (Se även YLE Internytt och Borgåbladet.) Som orsak till planerna på att tillsätta en utredningsman nämner tidningen det faktum att politiker börjat tvivla på lagligheten i Helsingfors ansökan om att få inkorporera sydvästra Sibbo. Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin hann redan välkomna förslaget (se Kuntalehti, se FNB/Hbl), men den erfarne f.d. ordföranden, miljöminister Jan-Erik Enestam ser mera kritiskt på förslaget (se Radio Vega, HS). Enestam säger att man genom att tillsätta en utredningsman kan undvika en juridisk granskning av lagligheten i Helsingfors ansökan. Genom att tillsätta en utredningsman kunde regeringen istället direkt ta ställning till utredningsmannens utredning. Enestam menar att statsrådet på detta sätt under den nuvarande regeringsperioden kan hinna ta ställning till annekteringsplanerna. (För Sibbo kommunstyrelses ordförande Christel Liljeströms kommentar lyssna på Radio Vega Aktuellt.)

Förslaget på att tillsätta en utredningsman stöder uppfattningen att det i själva verket är statsrådet och kommunminister Hannes Manninen som har brottom att ansluta sydvästra Sibbo till huvudstaden. Helsingfors kunde väl i princip göra ett nytt, lagligt beslut att ansöka om att få inkorporera delar av Sibbo och Vanda. Då skulle emellertid inte den sittande regeringen hinna behandla ansökan. En utredningsman kan kanske även rädda ministrarnas ansikte genom att en ansökan som de uttryckt sitt stöd för inte behöver konstateras olaglig. På vilka lagliga grunder regeringen sedan skulle kunna besluta om en gränsförskjutning har jag ingen aning om, då det ju inte bara är ordningen genom vilken Helsingfors beslut tillkom som är olaglig. De i lagen föreskrivna kriterierna för korringeringar av kommungränserna torde fortfarande inte vara uppfyllda, hur en utredningsman än vänder på steken. Jag är rädd för att tillsättandet av en utredningsman ökar chanserna för att lagen kringås. I själva verket är väl en utredningsman i sig ett sätt att kringå en i lagen föreskriven ordning.

Google+ Followers