Även utan bindande beslut. Den 9 juli 2012

I mitt inlägg "Behov av grönförbindelse. Den 7 juli 2012" noterar jag att Östersundomkommittén i sitt utlåtande om förslaget till etapplandskapsplan 2 för Nyland kritiserar beteckningen "behov av grönförbindelse". I sitt utlåtande taktiserar Östersundomkommittén även användningen av beteckningen "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik".  Här fortsätter Östersundomkommitten på samma linje som i utlåtandet över utkastet till etapplandskapsplanen för ett år sedan. (Se "Raideliikenteeseen tukeutuvat taajamatoimintojen aluee. Den 1 september 2011".) Östersundomkommitténs kritik motsvarar även de åsikter som fastighetsnämnden i Helsingfors uttryckt i sitt utlåtande. (Se Kollektivtrafiken kan skötas med buss. Den 31 maj 2012.) I stället för att kräva bindande beslut på spårvägsförbindelse till Östersundom innan området kan byggas kommer Östersundomkommittén med följande förslag till ändring:

Rakentamisen ja raidejärjestelmän kytkentä tulisi maakuntakaavassa esittää siten, että maakunnallinen ohjausvaikutus säilyy, mutta rakentamissuunnittelun voisi käynnistää myös ilman sitovaa rahoituspäätöstä. Päätavoitteena Östersundomissa on kuitenkin jo toteutetun metroradan jatkaminen.

I utlåtandet kan man vidare läsa att "Kunnilla on yhteinen tahto raideyhteyden kehittämiseen, mutta rahoitus ei ole yksin kunnan ratkaistavissa." Beslut om statlig finansiering på 30 % är ingen självklarhet, men en mycket större osäkerhetsfaktor är ändå Vandas deltagande i metroprojektet.

1 kommentar:

 1. Yhteinen östersundom sivusto, metro raideliikenneratkaisuna osio:
  Ote Sipoon kunnan kaavoitusjaoston kokouksesta 29.2.2012:
  -”Metron linjaus itään on merkitty yhteystarpeena.Selvitys radan tarkemmasta linjauksesta tehdään, mikäli metro valikoituu alueen joukkoliikennevälineeksi”.
  Metro ei ole vielä virallinen (ely keskuksen ja ympäristöministeriön päätös) joukkoliikenneväline. Ainoastaan yhteinen Östersundom toimikunta on sen ”päättänuyt”. Silti Sipoon kunta on teettämässä tutkimuksen metrolinjausta koskevaan ideaaliseen linjaukseen Majvikistä Sibbesborgiin. Kunnanvaltuustossa asiaa ei vielä ole päätetty (kaavoitusjaostossa ja kunnanhallituksessa hyväksytty),tai sitä ei ole ollut valtuuston päätösasiakirjoissa. Onko siis sopimus konsulttifirman kanssa jo allekirjoitettu ja tutkimukset aloitettu?


  0mitenkä on? ( 8.7.2012 klo 8:12 am) |

  SvaraRadera