ostersundom@hotmail. Den 11 juli 2012


I sex år har jag dagligen skrivit blogginlägg om fallet Sibbo. Fallet Sibbo har bjudit på spännande thriller, märkliga intriger och osannolika episoder, som jag haft svårt att lägga ifrån mig. Trots att en bloggtjänst i sig kunde kategoriseras som ett socialt medium och trots att jag under senare tid integrerat min blogg med andra sociala medier, har bloggandet varit ett ganska ensamt värv. Lika väl har bloggandet, åtminstone i ett tidigare skede, lett till en del nya kontakter. En bekantskap har varit av speciellt stor betydelse.

Hösten 2006 blev jag kontaktad av en dam, som hade den lite humoristiskt pretantiösa e-postadressen ostersundom(at)hotmail.com. Epostadressens innehavare hette Leena Liipola. Hon hade en längre tid angagerat sig för Sibbo storskog och hade även varit aktiv motståndare till det planerade köpcentrummet i Östersundom. Framför allt hade hon ett omfattande kontaktnät både till beslutsfattare och journalister. Det är till stor del Liipolas förtjänst att min blogg alls kom att noteras.

Åren 2006 och 2007 var motståndet mot inkorporeringen starkt i Sibbo och även organiserat. Så såg det åtminstone ut. Ur mitt perspektiv har motsåndet mot Helsingfors expansion österut ändå till stor del varit en en mans kamp. Det är Leena Liipola som koncekvent har fört den kampen vidare, medan bundsförvanterna har varierat. Därför är det en ödets ironi att Helsingfors stadsplaneringskontor kom att rita ut Östersundom metrostation just ovanpå Liipolas hem vid Soldatbackavägen.

Östersundom metrostation är uttryckligen tänkt att vara metrostationen i Östersundom centrum, som i utkastet till gemensam generalplan betecknats Ö1. I bestämmelserna heter det att "Området Ö1 utvecklas som ett regionalt centrumområde där detaljhandeln inte har begränsats". I själva verket är Östersundom metrostation definierande för det regionala centrumområdet. I förslaget till etapplandskaplan 2 för Nyland finns det innanför inkorporeringsområdet en enda röd ruta, som markerar område med centrumfunktioner. Den röda rutan är placerad vid Östersundom metrostation, alltså ovanpå Liipolas hus.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar