Propaganda. Den 9 mars 2014

I mitt föregående blogginlägg "Obehagligt ord. Den 2 mars 2014" redogör jag för hur kommunminister Henna Virkkunen förra veckan i sitt svar på interpellationen om regeringens kommunpolitik försvarar regeringens planer på att möjliggöra tvångssammanslagningar av (hela) kommuner med att även Centern i regeringsposition genomdrivit tvångssammanslagningar. I sitt tal lyfte Virkkunen fram perioden 1946 - 1977, fastän omständigheterna var helt annorlunda under denna tid. En motsvarande argumentation användes för att legitimera inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Speciellt Mari Kiviniermi har upprepade gånger hävdat att det genomförts flera motsvarande kommundelssammanslagningar till inkorporeringen av sydvästra Sibbo, vilket närmast är en ren lögn. (Se t.ex. "Inkonsekvent kommunminister. Den 24 september 2007".) Virkkunen kom i sitt tal kanske inte med några direkta lögner, men vinklingen var allt annat än objektiv.

Både då det gäller kommunreformen och fallet Sibbo har det gällt att legitimera kränkande av det kommunala självstyret. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till kränkande av nationalstaters suveränitet och fallet Ukraina. För att annektera ett område behövs det inte bara vapenmakt, utan även propaganda i form av vinklad information och direkta lögner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar