Pajunen och Putin. Den 23 mars 2014

Hbl 23.3 2014
I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändare där Marie-Louise Blomberg jämför Rysslands annektering av Krim med Helsingfors annektering av delar av Sibbo. Blomberg noterar att olika regler gäller för de stora jämfört med de små.

Yle publicerade i fredags en nyhet med rubriken "HS: Borgå del av en 16 kommuner stor metropol?" En läsare kommenterade nyheten med fem ord: "Putin Pajunen Krim Sibbo metropol". I kommentaren jämförs Pajunen med Putin och "annekteringen" av sydvästra Sibbo med annekteringen av Krim. Metropolen kan tänkas jämföras med det ryska imperiet, fastän Yle:s artikel i verkligheten handlar om förslag till förvaltningsmodeller av Helsingfors metropolområde och inte om kommunsammanslagningar som skulle resultera i en miljonstad eller "metropol".

Sipoon Sanomat 13.3 2014 s 2

I Sipoon Sanomat 13.3 2014 ingår en insändare där Bo Melander jämför Jussi Pajunen med Vladimir Putin och Helsingfors med Finlands östra granne. Jag har själv i inlägget "Propaganda. Den 9 mars 2014" dragit vissa paralleller mellan fallet Sibbo och fallet Krim. Min jämförelse gäller främst propagandan och kontrollen av medierna. Då fallet Sibbo liksom fallet Krim långt var ett propagandakrig där de viktigaste vapnen är lögner och förtal, har jag på denna blogg själv försökt vara saklig och objektiv. Jag har t.o.m. undvikit att tala om annektering, eftersom inkorporeringen av Östrersundom strängt taget är en annektering endast i bildlig eller överförd bemärkelse. Jag har även undvikit överdrifter så som att jämföra Pajunen med Putin, Stalin eller Hitler. Men visst kan jämförelser och analogier vara belysande, även då de är starkt överdrivna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar