Finansministeriets nyhetsbrev. Den 16 november 2014

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/03_uutiskirjeet/5014_kunta.jsp


I Finansministeriets nyhetsbrev 50/2014, 14.11.2014 från i fredags finns ett avsnitt med rubriken "Metropoliselvitys valmistumassa". Här kan man läsa att "kuntajakoselvittäjät Mikko Pukkinen, Cay Sevón ja Matti Vatilo julkistavat selvityksen tulokset 3. joulukuuta 2014 ja luovuttavat siihen sisältyvän esityksensä viiden kunnan yhdistymisestä kuntien käsiteltäväksi." Ifall det skulle vara oklart vilka fem kommuner som föreslås gå samman står det här ytterligare att "Kuntajakoselvittäjät esittävät Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistymistä." Så var förslaget till "metropolstad" i praktiken då klart. Eller kan informationen eventuellt bygga på ett missförstånd?

För Sibbo är det här egentlige goda nyheter. Invånarna i Esbo och Grankulla kommer aldrig att rösta för "metropolstaden" och därmed är kommunindelningsutredarnas förslag dödsdömt. Utredningen kommer dess värre knappast att helt sakna betydelse. Utredningsmännens motiveringar till att Sibbo skall ingå i "metropolstaden" har hittills varit föga övertygande, men det förhindrar inte att metropolutredningen i framtiden kan komma att användas som beslutsunderlag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar