Motförslag. Den 15 mars 2015

Föga överraskande beslöt Helsingfors stadsfullmäktige på sitt möte i onsdags att godkänna det föreslagna sammanslagningsavtalet mellan Helsingfors, Esbo, Vanda, Graankulla och Sibbo. Fullmäktige var dock långt ifrån enigt. Tvärtom röstade hela 24 ledamöter för Kaarin Taipales (sdp) motförslag medan 4 röstade blankt. Taipales motförslag skall kanske i första hand ses som en hämnd på Samlingspartiet, som fällde den överenskomna metropolförvaltningen. (Jämför "Förslag till folkomröstning. Den 4 januari 2014".)  Något sammanslagningsavtal eller någon metropolstad blir ändå inte, oberoende av vad Helsingfors stadsfullmäktige säger. Taipales motförslag innehåller ändå överraskande skarp kritik, även mot själva  metropolutredningen. Jag återger här  valda delar ur motförslaget:

Kuntajakoselvittäjien raportissa ja yhdistymissopimuksessa ei ole esitetty riittäviä perusteluja kuntajaon muuttamisen tarpeesta eikä ole selvitetty, miten kuntarakennelain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon edellytykset täyttyvät.
Selvitysraportti ei vastaa Helsingin kaupungin näkemystä kuntajaon muuttamisen tarpeesta. Ehdotus uudeksi kuntarakenteeksi toisi Suur-Helsinkiin kokonaan uuden kaupunginosahallinnon tason, jossa kaupunginosat kuitenkin olisivat väestömäärältään keskisuuren suomalaisen kaupungin, esimerkiksi Lahden kokoisia eikä niissä sen vuoksi pystyttäisi täyttämään tulevaisuuden lähidemokratian vaatimuksia.
Samalla laajemman metropolialueen kysymykset jäisivät vaille niistä vastaavaa tahoa, jonka muodostumiselle ylivoimaisen suureksi koettu Suur-Helsinki päinvastoin toisi lisää esteitä. 
Uuden kunnan yhdyskuntarakenteen periaatteet ovat yhdensuuntaiset kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Tavoitteet ja toimenpiteet on kuitenkin esitetty niin yleisellä tasolla, ettei niillä voida perustella Suur-Helsingin perustamista. ... 
Asukasosallistumisen ja lähidemokratian menetelmiä on kaupungeissa kehitettävä kuntaliitoksista riippumatta.
Palveluiden yleiset periaatteet ovat pääosin yhdenmukaiset kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa. Tavoitteet ja toimenpiteet on kuitenkin esitetty niin yleisellä tasolla, ettei niillä voida perustella Suur-Helsingin perustamista. ...
Yhdistymissopimus ei ole hyväksyttävissä.
Kaupunginvaltuusto toteaa lisäksi, että tietojen puutteellisuuden ja ilman tosiasioihin perustuvia vaihtoehtovertailuja ei ole edellytyksiä järjestää Suur-Helsinkiä koskevaa kunnallista kansanäänestystä.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar