Kommunförbundet borde representera kommunerna. Den 26 juli 2015

Kommunförbundet söker för tillfället så väl en ny VD som en ny vice VD. Osmo Pieksi, som är stadsdirektör i Orimattila, publicerade med anledning av detta följande tweet:

Det är inte  bara direktörerna som är valda på politiska grunder. Även ordförande för och medlemmarna i kommunförbundets styrelse representerar i första hand politiska partier. Bl.a. Hannes Manninen och Rakel Hiltunen har varit ordförande för kommunförbundets styrelse. Det här förklarar delvis kommunförbundets agerande i samband med fallet Sibbo. Kommunförbundet prioriterade inte bara storstaden Helsingfors framom den medelstora kommunen Sibbo, utan gick även regeringens ärende på bekostnad av Sibbo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar