Ringbanan och ringvägen. Den 5 juli 2015I onsdags öppnades Ringbanan i Vanda. Att banan nu står färdig är en följd av fallet Sibbo. På denna blogg har jag redovisat för hur centrala ministrar i regeringen Vanhanen I lovade statlig finansiering av Ringbanan mot att Vanda stödde inkorporeringen av sydvästra Sibbo och avstod från Västerkullakilen. (Se t.ex. "Ringbanan. Den 26 maj 2007" och "Manuskript. Den 26 september 2008".) Helsingin Sanomat publicerade den 29 maj en insändare av Matti Vanhanen, där den före detta statsministern säger att "Kun keskusta edellisen kerran johti hallitusta, Helsingin seudulle tehtiin päätökset Kehäradasta, länsimetron rahoituksesta, Sipoon osakuntaliitoksesta, Aalto-yliopistosta, Kehä III:n rakennustöistä ja Musiikkitalosta." Besluten som Vanhanen nämner är uttryck för den så kallade metropolpolitiken, som motiverades av en märklig maktkonstellation eller allians mellan å ena sidan Centern och å andra sidan inflytelserika beslutsfattare från Helsingfors. Att även beslutet om förbättringen av Ring III har en koppling till Fallet Sibbo har jag försummat, fastän jag i inlägget "Mygel och utpressning. Den 10 december 2008" citerar ur Astrid Nurmivaaras tal vid Sfp:s partidag i Vanda i juni 2007:

Vanda beslutsfattarna duperades t.o.m. att godkänna Helsingfors stads annekteringsplaner av Sibbo med löftet om statlig finansiering till Ringbanan och Ring III.

I sitt utlåtande över Helsingfors framställning ställde stadsstyrelsen i Vanda hösten 2006 följande krav (se "Rädda även Vanda! Den 19 november 2006"):

Vanda stadsstyrelse ställer som villkor, att beslut samtidigt fattas om trafikprojekt som är av betydelse även på riksplanet: byggandet av Ringbanan och förbättrandet av Ring III. Med tanke på regionens bostadspolitiska lösningar bör man få igång byggandet av Ringbanan så fort som möjligt. Åtgärder för att snabbt förbättra Ring III bör inkluderas i statens tilläggsbudget i höst.

Det ovan citerade kravet och utlåtandet härstammar i själva verket från Vanda stadsstyrelsemöte i Köpenhamn den 20 -21 juni 2006. (Se "Ringbanan. Den 26 maj 2007".) Stadsfullmäktige i  Vanda godkände slutligen utlåtandet den 11 december 2006 - efter att kommunindelningsutredaren redan hade presenterat sitt förslag till ändring i kommunindelningen. Allting tyder på att kraven på finansiering av Ringbanan och ringvägen i själva verket var förhandlingsresultat från förhandlingar mellan ledande Vandapolitiker och centrala ministrar i regeringen Vanhanen I och att en överenskommelse gjorts redan före Helsingfors initiativ den 21 juni 2006.


I "Ilaskivis utredning" eller konsultarbete ”Pääkaupunkiseudun rakentamismahdollisuudet 1989”, som gjorts av Pentti Murole och Simo Järvinen (se "Maaseudusta kaupungiksi. Den 19 november 2011") på bilden ovan är ringbanan en förlängning av metrolinjen från Nordsjö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar