Begränsad rätt till gravplats. Den 18 oktober 2015

Reglemente för begravningsväsendet
I mitt inlägg "Seiskarin kaunis Siiri. Den 4 oktober 2015" skriver jag att jag inte kan säga varför och på vilka grunder Östersundom kyrka med gravgård bytte ägare i samband med inkorporeringen år 2009. Tydligen avstod församlingarna i Sibbo rent juridiskt frivilligt från fastigheten. Det torde inte finnas några formella hinder för den kyrkliga samfälligheten i Sibbo att äga en kyrkobyggnad eller en gravgård  på ett område som administrativt hör till Helsingfors. Däremot fanns det inget val för invånarna i inkorporeringsområdet, eftersom församlingstillhörigheten enligt kyrkolagen måste följa kommunindelningen. Om kyrkobyggnaden och gravgården inte hade bytt ägare, så hade invånarna i Östersundom på sätt och vis förlorat sitt kapell och sin gravgård, men Östersundom kapell och gravgård var inte bara östersundombornas, utan har varit viktig för befolkningen i hela södra Sibbo. En förklaring till att församlingarna i Sibbo avstod från kyrkan torde vara att det hade blivit ekonomiskt svårt för församlingarna att underhålla kyrkan samtidigt som man gick miste om en stor del av skatteintäkterna genom förlusten av församlingsmedlemmar.

I samband med att kyrkan och gravgården bytte ägare kom man överens om att även sibbobor fram till år 2040 har rätt till gravplats i  Östersundom. Dess värre  gäller detta endast sibbobor som var mantalskrivna i Sibbo då inkorporeringen ägde rum, vilket man kan läsa i Helsingfors kyrkliga samfällighets "Reglemente för begravningsväsendet" från 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar