Bevismaterial. Den 5 december 2006

Kommunindelningsutredaren Pekka Myllyniemi har i sin rapport kommit fram till att Östra Nylands förbund bör sammanslås med Nylands förbund. Det kunde vara en bra idé. Dess värre torde Myllyniemi inte ha hunnit utreda frågan under de två månader som han hade på sig för sin utredning, men det behövde han inte heller. Redan 2003 torde han ha haft sin uppfattning klar. I Nylands landskapsstyrelses utlåtande "Lausunto seutukuntajaon tarkistuksesta sisäasiaministeriölle 184/01.03.2003" kan man läsa följande:


Pekka Myllyniemi ehdotti, että lausunnon viimeistä lausetta terävöitetään: Maakuntahallituksen mielestä sisäasiainministeriön on pikaisesti selvitettävä maakuntien yhdistämistä ja Sipoon siirtämistä Helsingin seutukuntaan. ...

Jussi Pajunen ... kannatti Pekka Myllyniemen ehdotusta.


Då Pekka Myllyniemi utnämndes till kommunidelningsutredare kritiserades utnämningen emedan Myllyniemi i egenskap av medlem i Nylands landskapsstyrelse ansågs vara jävig. Myllyniemi försvarade sitt påstådda oberoende med att han i egenskap av styrelsemedlem inte i offentligheten tagit ställning i frågor som berör Sibbo. Styrelsemmötena är till skillnad från fullmäktigemötena inte offentliga, men styrelsens utlåtanden är naturligtvis offentliga, liksom utlåtandet ovan.

19:00
Det går inte att komma in på inrikesministeriets hemsida, men länken till Myllyniemis rapport fungerar.

Mera information om Helsingfors-Sibbo-frågan finns på Sibbo kommuns hemsida; sammma på finska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar