Urban sprawl. Den 27 december 2006

Idagens Helsinginsanomat ingår en artikel med rubriken "Helsingin seudun rakentaminen EU:n mukaan liian hajanaista". Artikeln bygger på en rapport av EEA, "Urban sprawl in Europe - The ignored challenge". Med anledning av rapporten finns på Yle Internytt en notis med rubriken "EU-kritik om ohållbar stadsplanering". Jag gissar att man i Helsingfors och speciellt Pekka Korpi tolkar rapporten så att sydvästra Sibbo bör inkorporeras för att förhindra urban sprawl, medan man i Sibbo ser rapporten som ett bevis på att Helsingfors bör byggas tätare innanför Ring III. Ur Helsingfors synvinkel är den utspridda bebyggelsen ett problem även såtillvida att barnfamiljer och goda skattebetalare lämnar Helsingfors.

I en kommenterande artikel i Helsinginsanomat, "Kaipuu korpeen", säger Maja Anttila (sdp) att "valtiovalta voisi pitää parempaa huolta metropolin hyvinvoinnista" och tillägger att "Espoota, Sipoota ja Kirkkonummea ei muuten saada millään mukaan tiivistämiseen."

Enligt Wikipedia kallas urban sprawl eller kaupunkirakenteen hajoaminen även Nurmijärvi- ilmiö. Statsminister Matti Vanhanens vision för sydvästra Sibbo torde ganska väl representeras av benämningen Nurmijärvi-ilmiö. Statsministern, som kritiserat Esbo för att man inte gett byggnadslov i norra Esbo, vill med Sibboannekteringen i första hand trygga utbudet på tomter för egnahems- och småhusbebyggelse. Enligt intervjun som nurmijärvibon Matti Vanhanen i november gav för Rakennuslehti är Sibbo bara början. Den senaste tiden har Sibbo kritiserats för att kommunen varit restriktiv i beviljande av byggnadslov, men Sibbo har härigenom mera än någon annan kommun motverkat urban sprawl.

På svenska kunde urban sprawl kanske kallas stadsutglesning. Fenomenet betyder ju att det urbana områdets areal växer snabbare än invånarantalet. Just i motverkan av stadsutglesning har de urbana gröna och socialdemokraterna funnit varandra. Genom att förlänga metrolinjen österut och bygga tätt i sydvästra Sibbo föreställer sig så väl sossarna som de gröna kunna motverka stadsutgglesning, medan Centerns vision för sydvästra Sibbo torde vara närmast den raka motsatta. Korpinen och Vanhanen persionifierar två diametralt motsatta uppfattningar om samhällsplanering.

För att kunna tillfredställa båda parternas krav har Helsingfors samlingspartistiska ledning liksom utredningsman Pekka Myllyniemi föreslagit att sydvästra Sibbo bebyggs tätt med småhus och att majoriteten av den arbetsförda befolkningen åker metro till jobbet. Helsingfors stadsstyrelse och Myllyniemi hävdar i identiska ordalag att "vaikka joukkoliikenne järjestetään todennäköisesti metron avulla, tämä ei edellytä rakennustavalta kerrostalomaista kaupunkia." Ekvationen går dess värre inte ihop.

Vem tror att personer som bor i egnahemshus i (förde detta) Sibbo storskog på ett par kilometers avstånd till närmaste metrostation kommer att ta metron, då avtaget till Borgå motorväg finns på närmare avstånd? En allt mindre del av arbetsplatserna finns i stamstaden, dit metrospåret leder. En expansion av Helsingfors österut skulle märkbart försvåra trafikproblemen på ringvägarna.

För att Sibbo även i framtiden skall kunna motverka urban sprawl, bör kommunen, tills Heli-banan har byggts, koncentrera bebyggelsen till Talmo och Nickby, som redan har spårförbindelse.

12:30
"Vandabor vill behålla Västerkullakilen" är rubriken på en notis på Yle Internytt. Yle noterar att "över 700 personer har skrivit på en adress för att Vanda ska få behålla Västerkullakilen." Det är dock inte bara Vandabor som vill att Vanda skall behålla "Västerkullakilen" eller Vikkullaområdet, där Vandas sista havsstrand finns. (Se Fädernestranden. Den 22 december 2006.) Adressen finns på portalen hakunila.fi.

17:00
Jag promenerade idag med min son Andreas på axlarna till Vikkulla och Borgarstrandsviken. Jag tog fotografier av det vackra landskapet och Vandas enda havsstrand.

18:30
Håkan Eklund skriver idag på sin blogg att han är färdig med sin ledare till årets sista nummer av tidskriften Skärgård. Numret är ett temanummer och handlar enligt Eklund helt och hållet om Sibbo, och om hotet om tvångsannektering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar