Dunkla orsakssamband. Den 5 januari 2009Helsingin Sanomat har äntligen noterat att inkorporeringen förverkligats. Ledaren i dagens nummer av Helsiningin Sanomat har rubriken "Kasvavalla Sipoolla on paikka Helsinki-Porvoo-akselilla" och handlar i högsta grad om inkorporeringen. I ledarartikeln talas det om en mur mot det urbana, men i övrigt är artikeln är relativt objektiv. Kartan ovan har publicerats i samband med artikeln. Jag återger här valda bitar ur ledaren:

>>Vuodenvaihteen kuntaliitoksista eniten keskustelua ja tunteita nostatti Sipoon lounaisosan yhdistäminen Helsinkiin. Kolmekymmentä neliökilometriä maata ja kaksituhatta asukasta eivät ole siirtyminä suuren suuria. Sipoon osaliitos on kuitenkin erittäin merkittävä sekä syntytavaltaan että seurauksiltaan.

Sipoo oli vuosikymmenet puolustanut pysymistään erillään kasvavasta pääkaupunkiseudusta ja rakentanut muuria urbaanisuutta vastaan. Valtioneuvosto päätti osaliitoksesta Sipoon jyrkästä vastustuksesta huolimatta. Hallituksen harkinnassa Helsingin seudun kehitysmahdollisuudet ajoivat Sipoon kunnallisen itsehallinnon edelle.

Päätöstä helpotti se, että samaan aikaan oli tekeillä suuri joukko muitakin - tosin vapaaehtoisia - kuntajaon muutoksia. Hetki oli otollinen metropolipolitiikan toteutukselle. ...

Jo varhaisessa vaiheessa Helsinki sanoi aikovansa jatkaa metroa itään niin, että se voisi ulottua myös Sipoon puolelle jäävään Söderkullaan. Puheita on nyt vedetty hieman takaisin, ja selvittelyyn otetaan myös pikaraitiotiehen perustuva kaupunkirakenne.

Helsingin suunnitteluperiaatteisiin kuuluu, että jokamiehellä on pääsy rannoille. Päänvaivaa tuottaa se, miten rantapromenadi saadaan aikaan keskeiselle alueelle Karhusaaren kohdalle. <<

Enligt helsingin Sanomat underlättades statrådets Sibbobeslut av attdet samtidigt gjordes flera frivilliga kommunsammanslagningar. Här finns inget klart orsaksamband, men visst hänger det hela ihop. De frivilliga kommunsammanslagningarna är en följd av KSSR (Paras). Det är även Sibboannekteringen, fastän det här officiellt inte finns något samband.

Sipoon Sanomat hade problem med distributionen senaste vecka, men på tidningens webbplats har man den 31 december publicerat en notis med rubriken "Katukyltit vaihtuivat jo Lounais-Sipoossa", en längre artikel med rubriken "Helsinki nielaisee Lounais-Sipoon" och en kort intervju med rubriken "Etelä-Sipoon kehittämistä ei saa unohtaa". I intervjun säger Susanna Taipale-Vuorinen (saml) följande:

>>Kahdeksan vuotta olemme yrittäneet viedä asioita eteenpäin Sipoon valtuustossa, mutta aika takkuinen tie on ollut. Rajamuutos oli aika julma hinta siitä, että Sipoossa oltiin sisäänpäin kääntyneitä<<

Taipale-Vuorinen tror att inkorporeringen skulle ha gått att förhindra:

>>Hän uskoo, että jos olisi oltu rohkeita, päätetty mennä Uudenmaan liittoon, tehty enemmän yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien ja YTV:n kanssa, rajasiirrolta olisi vältytty.<<

Paula Hiidenuhma-Valtonen (saml) kommer för sin del med följande budskap angående utvecklingen av Sibbo:

>>Myös Etelä-Sipoo on muistettava. Muuten Helsinki vie loputkin.<<

En längre version av intervjun eller intervjuerna ingår i den tryckta tidningen. I tidningsnumret ingår dessutom en kolumn av chefredaktören Riitta Ketola. Kolumnen, som har rubriken "Se siitä sitten - mutta kyllä ottaa päähän!" handlar i sin helhet om inkorporeringen.

Helsingin Uutiset publicerade vid årsskiftet en artikel med rubriken "Mustavuoren linnoitusalue keskittyy nyt Helsinkiin".

Från skyltfronten finns det inte mycket att rapportera. Vad jag noterat har inga nya skyltar stulits, men diskusionen relaterad till den stulna skylten fortsätter ännu på Helsingin Sanomats webbplats. Vid motorvägen i Immersby pågick ännu idag vid middagstid arbetet med att resa en ny Helsingfors-skylt. Där motorvägen korsar Sottungsbyvägen har nu Nyland-skylten tagits ner. Få se om det kommer upp några nya landskapsskyltar.


Fallet Sibbo

Google+ Followers