Färdig i november. Den 8 januari 2011I mitt inlägg "Planeringsprinciper för Majvik och Granö. Den 9 oktober 2010" noterade jag att Helsingfors stadsplaneringskontor på sin förteckning över utredningar i samband med Östersundomprojektet från och med den 30 september inte längre säger när "kommande" utredningar skall vara färdiga. Tidigare hade man informerat om att bl.a. "Majvikin metron esiselvitys" skulle vara färdig i november. En annan utredning som lika så skulle vara färdig i november är "Östersundomin yleiskaavan tie- ja katuverkkoselvitys". I dokumentet "Liikennejärjestelmäluonnos 26.10.2010" kan man faktiskt fortfarande läsa att "Östersundomin yleiskaavan tie- ja katuverkkoselvitys valmistuu marraskuussa 2010." Utredningen har dock inte publicerats eller (officiellt) presenterats för Helsingfors stadsplaneringsnämnd. Är det meningen att alla utredningar skall mörkläggas i den gemensamma generalplanens namn?

Google+ Followers