Kaksi selvitysmiestä. Den 5 januari 2012

Helsingin Uutiset 4.1.2012 s 5
I gårdagens nummer av Helsingin Uutiset ingår en artikel med rubriken "Metropolin kuntamalli selvitysmiehille". (Artikeln har även publicerats på tidningens webbplats.) Helsingin Uutiset skriver att  "asiantuntija-arvioiden mukaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) asettaa keväällä kaksi selvitysmiestä tekemään esitystä metropolialueen uudesta kuntamallista."  Hur tillförlitliga uppgifterna är vet jag inte, men de detaljerade uppgifterna om att kommunministern på våren skall tillsätta två utredningsmän antyder att det inte bara rör sig om spekulationer.

Helsingin Uutisets uppgifter är på flera sätt intressanta. Förslaget att utnämna kommunindelningsutredare visar brist på mod. Kommunministern kunde inte presentera en kommunkarta utan att antingen få Samlingspartiet i Helsingfors eller Samlingspartiet i Esbo emot sig. En skild kommunindelningsutredning innebär att kommunministern kan gömma sig bakom utredningsmännens förslag, även om utredningens resultat i praktiken är klart då utredningsmännen utnämns. En särskild kommunindelningsutredning innebär att beslutet om en ändring i kommunindelningen kan göras utan att riksdagen behöver godkänna ett lagförslag i frågan. I princip kan en sammanslagning på initiativ av en kommunindelningsutredare förverkligas emot stadsfullmäktiges önskan i en berörd kommun, ifall majoriteten av befolkningen i den aktuella kommunen i en folkomröstning skulle stöda förslaget om en sammanslagning. (Se "Kan agera på egen hand. Den 18 januari 2011".) Med tanke på denna möjlighet har Helsingfors krävt att det görs en i kommunindelningslagen definierad särskild kommunindelningsutredning.En intressant fråga är vilket område som skulle inkluderas i den särskilda kommunindelningsutredningen för "metropolområdet" och därmed lämnas utanför finansministeriets kommunkarta. Hur är det t.ex.med Sibbo?
Google+ Followers