New urbanism. Den 16 januari 2012


På webbplatsen Yhetinen Östersundom finns fyra temata, varav ett är "Tätt stadsboende i småhus". Detta är den trollformel genom vilken Helsingfors stadsplaneringskontor skall förverkliga de motstridiga målsättningarna för inkorporeringsområdet. På sidan för temat "Tätt stadsboende i småhus" finns en länklista med en enda länk. Länken leder till webbplatsen "New Urbanism". På denna webbplats presenteras tio principer för ny urbanism. Den 8. principen är "Smart Transportation", som innebär "A network of high-quality trains connecting cities, towns, and neighborhoods together". Trots att man gör sken av att planera Östersundom som en del av "utvecklingskorridoren" mellan Helsingfors och Borgå, har inkorporeringen indirekt resulterat i att man slopat planerna på en järnväg genom Östersundom. Enligt utkastet till gemensam generalplan för Östersundom skall spårvägstrafiken från Östersundom endast ledas mot Helsingfors centrum. Lite ironiskt är det att det första som man hittar på webbplatsen "New urbanism" är en bild av och en video om höghastighetståg.
Google+ Followers