En dryg miljard. Den 19 januari 2012

Helsingfors ville inkorporera Östersundom för att via nya goda skattebetalare få ordning på stadens ekonomin. Nu verkar Helsingfors igen ha gott med pengar. Man är inte bara beredd att satsa hundra tals miljoner på ett Guggenheimmuseum. På sitt möte igår beslöt stadsfullmäktige i Helsingfors, i konflikt med  förslaget från direktionen för Helsingfors Energi, att ge Helsingfors Energi i uppdrag att riva det relativt nya kraftverket Hanaholmen-B i Sörnäs och bygga ett nytt kraftverk i Nordsjö. Kraftverket anses störa stadsbilden i det nya bostadsområdet Fiskehamnen. Utgiften för det nya kraftverket beräknas till 1,2 miljarder euro, enligt vad Hufvudstadsbladet skriver i agens tidning. Jag har i mitt inlägg "Nordsjö och Natura 2000-området. Den 9 november 2011" noterat miljönämndens utlåtande utlåtande om utvecklingsprogrammet för Helsingfors energi, där även det föreslagna kraftverket i Nordsjö behandlades. I utlåtandet kan man bl.a. läsa följande:

Vuosaaren energia-alueen läheisyydessä sijaitsee Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000 –alue. Luonnonsuojelulain 65§:n mukaan on Natura-alueilla ja niiden lähialueilla arvioitava erilaisten hankkeiden vaikutukset Natura-alueen luonnonarvoihin.

Vuosaaren satamahankkeen arvioitiin jo yksinään aiheuttavan Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueella niiden luontoarvojen heikentymistä, joiden johdosta alue on liitetty suojelualueiden verkostoon.

I föredragningslistan refereras miljönämndens utlåtande bl.a. enligt följande:

Vuosaaren monipolttoainevoimalaitos ja sen vaatima polttoainesatama tarvitsevat mm. asemakaavan muuttamisen, ympäristövaikutusten  arviointimenettelyn ja luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin. Nämä valmisteluprosessit vievät huomattavan paljon aikaa, eikä uuden voimalan investointipäätösvalmiuteen tähtääviä toimia kannattaisi näin ollen siirtää.

Vuosaaren energia-alueen läheisyydessä sijaitsee Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000 –alue. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan on Natura-alueilla ja niiden lähialueilla arvioitava erilaisten hankkeiden vaikutukset Natura-alueen luonnonarvoihin.

En synlig effekt av ett kraftverk skulle vara att röken/ångan från kraftverket reflekterar ljuset från Nordsjö hamn, så att omgivningen ytterligare lyses upp, men det finns naturligtvis även andra effekter. I princip kan ett nytt kraftverk Nordsjö ytterligare försvåra planeringen av Östersundom, då de totala effekterna för Natura-området tas i beaktande.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kehäradasta tulossa metsärata". I artikeln berättas det att byggandet av det nya bostadsområdet Marja-Vanda försenas. Tidningen noterar att Vanda inte har informerat staten om fördröjningen, fastän Vanda lockade staten med i ringbaneprojektet med hänvisning till det nya bostadsområdet. I verkligheten torde "staten" ha gått med på finansieringen i utbyte mot att Vanda avstod från Västerkullakilen för att möjliggöra inkorporeringen av sydvästra Sibbo. Detta kan man läsa om bl.a. i mina inlägg "Manuskript. Den 26 september 2008" och "Marja-Vanda och Östersundom. Den 1 juli 2011".Google+ Followers