Olyckliga konsekvenser. Den 2 januari 2012


Den strategi och den argumentation som Sibbo har lagt fram i samband med den nya kommunreformen har stora likheter med den strategi och den argumentation som Sibbo valde för att försöka förhindra inkorporeringen av Östersundom. Genom inkorporeringen eller initiativet till inkorporeringen är Sibbo kanske bättre förberedd för den nya kommunreformen än kommunen i annat fall hade varit. Strategin verkar enligt min bedömning även vara rationell, så vida målsättningen är att Sibbo skall förbli en självständig kommun. Det samma kan inte sägas om den linje som Sibbo valde för att förhindra inkorporeringen. I Sibbo gick man in för att försvara sig mot de beskyllningar som riktades mot kommunen genom att radikalt ändra kommunens linje i fråga om planering och utveckling. Beskyllningarna som riktades mot Sibbo hade dock ingenting med de verkliga motiven till inkorporeringen att göra. Trots att strategin och argumenten kanske fungerar denna gång är det skäl att undvika fartblindhet. Jag vill här passa på att rekommendera Thomas Rosenbergs fem år gamla artikel "Stjälper Sibbo hela lasset?", även om jag inte tänder på Rosenbergs förslag att dela Sibbo (och Pernå).


Google+ Followers