Nourish! Den 17 januari 2012


Igår publicerades resultaten från planeringstävlingen för "Sibbesborg". Jag är föga entusiastisk. Kanske kan visionerna hjälpa Sibbo att bevara sin självständighet i samband med den nya kommunreformen, men effekterna kan även vara den motsatta. Lite surt känns det att första priset togs av WSP (WSP Finland Oy), som även stod bakom det vinnande bidraget Emerald i tävlingen Greater Helsinki Vision och som gjorde kommunikationsministeriets flygfältsutredning, där flygfältet placerades i "Backas" i Borgå. På denna blogg har jag även noterat WSP Finlands roll i planeringen av Östersundom och speciellt av bryggan och badstranden på Husö. (Se "Huoltolaiturin kunnostustyötä. Den 26 februari 2011".)
I mitt inlägg "Nauha, Ranta, Metsä och Rannikko. Den 3 augusti 2011" har jag konstaterat att Helsingfors planer för Östersundom, Suur-Östersundom inte är förenliga med Sibbos planer för "Sibbesborg". På kartan ovan av WSP Finland Oy:s vinnande bidrag Nourish! kan man notera en metrolinje längs Nya Borgåvägen. En metrolinje som kurvar sig genom Östersundom ("mutkametro") är föga lämplig som spårvägsförbindelse för Söderkullaområdet. För övrigt är hela metron i blåsväder efter beslutet om (endast) en halvautomatisering av metron.
Helsingin Sanomat har i en artikel med rubriken "Itämetro päättyisi siltojen kaupunkiin" dagens tidning lyft fram just östmetron.

HS 17.1 2012 s A 11


Till sist vill jag påpeka att Sibboviken och Sibbo å utgör kärnan i Sibbesborg, medan Helsingfors i sin ursprungliga framställning till ändring i kommunindelningen försökte göra viken och ån till naturliga gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar