Inspiration park. Den 1 januari 2012

Ryska turister anländer till Ylläshallen.
Sedan den 19 november har jag skidat 26 gånger i Ylläshallen i Stensböle i Helsingfors. Bolaget som öppnade hallen år 2009 gick i konkurs i mars. Ett av problemen var förutom de ogynnsamma väderförhållandena faktumet att en hallen är dyr i drift jämfört med en skidtunnel. Under våren och sommaren var hallen lika väl nedkyld, men öppen endast för turister via Unique Lappland in Helsinki. I november öppnade konkursboet hallen tillfällig, men från och med idag är hallen stängd igen. Stängningen har motivets med att hallen skall tvångsauktionerats, men i verkligheten får skidåkarna nu ge vika för ruska turister, som besöker "Lappland" (Helsinki Winter World) 31.12 - 8.1. Redan igår kom det busslassvis med ryska turister till hallen. För mera bilder, se Sports Tracker.

HS 6.1 2007 s A 3


För tillfället torde det enda skidspåret i Nyland finnas i Vihtis (Vihti Ski Center). Det avgiftsbelagda spåret (9 €), som är 1 km långt, öppnades på nytt igår efter julhelgens oväder. Helsingin Sanomat publicerade den 6 januari 2007 en artikel med rubriken "Vantaan ainoa hiihtolatu sulaa sateessa", som jag noterat i inlägget "Stort motstånd mot annekteringen i huvudstadsregionen. Den 6 januari 2007". Huvudnyheten på paradsidan av det aktuella numret av tidningen har rubriken "Pääkaupunkiseudun asukkaista alle kolmannes ottaisi Sipoon maita".

HS 6.1 2007 s A 9
Artikeln handlar till stor del om planerna på en skidtunnel i Östersundom, Inspiration park, som hotades av inkorporeringen.

HS 6.1 2007 s A 9
Den 1 april 2005 publicerade Yle en nyhet med rubriken "Inspiration Park i Östersundom tar form". Den 5 juli 2007, några dagar efter statsrådets Sibbobeslut, publicerade Yle en nyhet med rubriken "Inspiration Park lagd på is".
I Nyland finns det fortfarande år 2012 ingen skidtunnel.

Google+ Followers