Bloggar. Den 8 februari 2007

"Centerman undrar över brådskan i Sibbofrågan" är rubriken på en mindre notis i dagens Borgåblad på sida 8. "Rösta rätt om Sibbos gränser" är rubriken på en artikel i samma tidning. Se e-tidningen. Den sistnämnda artikeln berättar att närmare 2500 röstsedlar har anlänt till Sockengården, medan det kommit in drygt 2500 anmärkningar mot Myllyniemis förslag.

Christel Liljeström har sent i går kväll skrivit ett blogginlägg, där hon kommnenterar de olika partiernas valprogram. Hon har noterat att Centern vill ge alla rätt att bo i egnahemshus:

Och varför säger de att alla har rätt att bo i egnahemshus? Är det ett gömt ställningstagande i Sibbo frågan?

Jag har själv tagit en titt på Centerns valprogram och visst talas det om småhus. Centerns mål är bl.a. att "helpottaa ihmisten asumistoiveiden toteutumista lisäämällä tonttitarjontaa valtion ja kuntien yhteistoimin, nopeuttamalla kaavoitusta ja kehittämällä pientalovaltaiseen asuntorakentamiseen soveltuvia asuntoalueiden toteutusmalleja". Den som söker efter insmygda ställningstaganden för en annektering noterar även att Centern nu vill "turvata Helsingin metropolialueen kansainvälinen kilpailukyky". Paavo Väyrynen har kommenterat detta ställningstagande i en kolumn med rubriken "Keskustan aluepolitiikan linja ei saa hämärtyä" den 21 januari. Jag citerar:

Nyt linja uhkaa hämärtyä. Luonnokseen eduskuntavaalien ohjelmaksi on ilmestynyt kohta, jonka mukaan Helsingin metropolialueen kansainvälinen kilpailukyky on turvattava.

Muusta aluepolitiikasta irralleen otettuna tuo vaatimus synnyttää sen käsityksen, että Keskustakin on alkanut uskoa työpaikkojen ja väestön kasautumisen parantavan pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä. Näin ei tietenkään ole. ...

Pääkaupunkiseudun kilpailukyky ei parane eivätkä sen ihmisten elinolot parane, jos alueelle suuntautuu voimakas valikoimaton muuttoliike muualta maasta. Jotta Helsingin seutu voisi täyttää oman tehtävänsä koko Suomen veturina, sen tulee käyttää oma kasvuvaransa niiden toimintojen kehittämiseen, jotka turvaavat sen kansainvälistä kilpailukykyä.

Det torde vara många i Centern som är mycket kritiska mot partiordförandens och kommunministerns fjäskande för "metropolområdet". En valframgång för Centern är i sig inget hot mot Sibbo. En annektering av Sibbo är, trots valprogranmmet, helt i konflikt med Centerns linje. Centern bör inte kritiseras för sitt program, utan snarare för att partiet - eller vissa centerministrar - i fallet Sibbo har agerat i konflikt med partiets linje. För övrigt kan det påpekas att Antti Kaikkonen är ordförande för Centerns bostadspolitiska arbetsgrupp. Kaikkonen lämnade på tisdagen in ett skriftligt spörsmål till regeringen om Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo. (Se Spörsmål till regeringen. Den 6 februari 2007.) Jag gissar att bostadsminister Hannes Manninen i sitt ställningstagande för Helsingforsbornas rätt att bo i egnahemshus snarare lyssnat på partiordföranden än på partiets bostadspolitiska arbetsgrupp.

Riksdagsvalet 1999 var det första valet där Internet och webben allmänt utnyttjades i valkampanjen. Årets val är det första där bloggarna intar en betydelsefull roll i kampanjerna. Bloggarna gör valet mera jämlikt, då alla kandidater här har möjlighet att publicera sitt budskap. Det är dock endast få bloggskrivare förunnat att få sina bloggar noterade och citerade i medierna. En av många kandidater som inför valet börjat skriva blogg är Christel Liljeström. Liljeström försöker naturligtvis nå synergieffekter av att samtidigt driva sin valkampanj och en kampanj mot Helsingfors annekteringsplaner. Dess värre kompenserar en blogg inte artiklar i Helsingin Sanomat. I sitt finskspråkiga blogginlägg från i tisdags, "Pyhä Simplikus" kommenterar Liljeström det faktum att Helsingin Sanomat inte publicerade hennes svar på Laura Kolbes debattartikel. (Se Helsingforspolitikerna sätter blodet i omlopp. Den 18 december 2006.) I samma blogginlägg kommenterar Liljeström för övrigt även Jan Vapaavuroris blogginlägg den 3 februari, där han säger att en anslutning av västra Sibbo till Helsingfors skulle vara en miljögärning. (Se Vapaavuoris miljögärning. Den 4 februari 2007.)

Även Astrid Thors har på sin blogg kommenterat Vapaavuoris blogginlägg. Thors har för övrigt skrivit blogg en längre tid och var även tidig att börja använda sig av webben.

En bloggskrivare som har speciellt många läsare är Jyrki Kasvi, som är riksdagskandidat för de gröna i Nyland. Till skillnad från Matti Vanhanen, vars blogginlägg från idag har notarats av medierna, lockar Kasvi besökare till sin blogg tack vare innehållet i blogginläggen. I det senaste blogginlägget "Kielipuoli sopimus" skriver Kasvi om översättningsmissen som försenade behandlingen av Sibbofrågan. Själva Sibbofrågan har han tyvärr inte behandlat på sin blogg. På Yles valmaskin anser han att en utvidgning av Helsingfors österut inte är berättigad.

I dagens Sipoonsanomat uppmärksammas Vapaavuoris ovannämnda blogginlägg. Även Antti Kaikkonens skriftliga spörsmål behandlas i en arikel. Kaikkonens egen hemkommun Tusby hotas av grannarna Träskända och Kervo, ifall Sibbo blir ett prejudikat för att en grannkommun utan klara juridiska grunder kan inkorporera områden som tillhör en grannkommun. Träskändas har genom att själv föreslå att Jussi-Pekka Alanen utnämns till utredningsman närmast gjort parodi på Helsingfors och inrikesministeriets agerande i fallet Sibbo, men jag antar att inte var avsiktligt parodierat. (Se Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007.) I Sipoon Sanomat säger Kaikkonen helt riktigt att han engagerat sig i Sibbofrågan redan innan "case Tuusula".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar