Idkar medierna självcensur? Den 7 februari 2007

"Sibboannektering dyrt prejudikat" är rubriken på en helsidesartikel i dagens Borgåblad, sida 3. Se e-tidningen. Borgåbladet var på måndagen på För Sibbos infokväll i Östersundom.

Antti Kaikkonens skriftliga spörsmål till regeringen om Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo har inte just alls fått publicitet i dagens tidningar. Visserligen lämnas det dagligen in skriftliga spörsmål, men Kaikkonens spörsmål är nog extraordinärt. Speciellt är spörmålet med tanke på att ministrarna kommer att ha svårt att besvara frågan utan att göra sig jäviga. Ändå måste regeringen besvara skriftliga spörsmål inom tre veckor. Spörsmålet torde aktualisera jävighetsfrågan, som är pinsam för vissa centerministrar. Överhuvudtaget är spörsmålet pinsamt och besvärligt för Centern, inte minst med tanke på det stundande valet. En stor del av Centerns rikdsdagsmän och -kandidater torde egentligen dela Kaikkonens kritik.

I sitt spörsmål och pressmeddelande från igår lyfter Kaikkonen fram aspekter av Sibbofrågan som av någon anledning inte kommit över nyhetsgränsen. Ur Kaikkonens spörsmål framgår att han direkt eller indirekt har tagit del av något av docent Erkki Mennolas expertutlåtanden. (Se Ett nytt expertutlåtande av docent Erkki Mennola. Den 9 januari 2007 och Sensationella avslöjanden. Den 16 januari 2007 .) Medierna har gett fallet Sibbo stort utrymme, men vissa anmärkningsvärda faktorer har negligerats. Hit hör Kaikkonens skriftliga spörsmål (se Spörsmål till regeringen. Den 6 februari 2007), Mennolas senaste utåtanden och flera omständigheter som jag redogjort för på denna blogg. Inte ens Sipoon Sanomat, som offrat otaliga sidor på konflikten mellan Sibbo och Helsingfors, har uppmärksammat Mennolas analys av Myllyniemis rapport. Jag frågar mig om tidningarna är rädda för att gå miste om kampanjannonser eller om de är politiskt allt för beroende. Idkar medierna självcensur i fallet Sibbo? Radio Vega är det medium som varit alertast i fallet Sibbo. Märklig nog har inte ens föreningen För Sibbo, som på sin webbplats hårt kritiserat vissa centerministrar, lyft fram all relevant information.

Kommunstyrelsen i Sibbo kunde ha lobbat för att Myllyniemis rapport, som enligt styrelseordföranden inte tål kritisk granskning, skulle ha blivit belyst. Styrelsen har dock beslutit sig för att i offentligheten koncentrera sig på de juridiska aspekterna av Sibbofrågan. Sibboledningen gör säkert klokt i att agera diplomatiskt och utåt förlita sig på lagen, men politiker brukar ju ha journalistkontakter att tillgå för information som man inte vill ge ut i eget namn. Kanske har Sfp-politiker i maktens korridorer misstänkts eller beskyllts för att till medierna ha läkt information i samband med hemlighetsmakeriet kring Sibbofrågan, men att tipsa om information som finns allmänt tillgänligt på Internet är inte att läka.

Yle/ Itä-Uudenmaan uutiset berättar att sibboborna redan har lämnat in över 2500 anmärkningar mot "Helsingfors stads planerade gränsjustering". Man torde syfta på anmärkningar mot Myllyniemis förslag.

Dagens löjligaste nyhet kommer Yle Internet/ Mellannyland och Helsingin Sanomat med på kvällen: Yrkeshögskolorna Evtek och Stadia skall slås samman och få namnet Metropolia. Det låter lika intelligent som att döpå om Sibeliusakademin till Lordia. Enligt HS meddelar Metropolia att den skall vara "kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen metropolialueen erityistarpeisiin suunnattu innovaatioammattikorkeakoulu".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar