Spörsmål till regeringen. Den 6 februari 2007

"Sibboborna betalar notan" och "Glesbygd kan vara rikedom i metropolen" är rubriker i dagens Hufvudstadsblad. Hbl har tack vare Camilla Berggren äntligen börjat bevaka Sibbofrågan även från ett Östnyländskt perspektiv. Ur den förstnämnda artikeln framgår att "två högt meriterade professorer i juridik tackade nej till att göra den utredning som Pekka Myllyniemi sydde ihop på två månader." Detta är för mig helt ny information. Å andra sidan var det väl högst osannolikt att en högt meriterad professor skulle riskera sitt anseende genom att ta emot uppgiften som kommunindelningsutredare. Jag misstänker fortfarande att Myllyniemi var påtänkt långt innan han officiellt utnämndes till utredningsman.

Dagens Hbl har mera att bjuda på. I en insändare med rubriken "Sibbofrågan inte avgjord" skriver Jacob Söderman (sdp) att Eero Heinäluoma inte vill att en expeditionsministär besluter i Sibbofrågan. Han påpekar vidare att vi efter valet har en ny kommunminister, som "knappast prioriterar ett ärende som inletts så arrogant och vars juridiska bas är så osäker".

16:00
"Kansanedustaja Kaikkonen epäilee Sipoon alueliitoksen laillisuutta" är rubriken på dagens nyhet på Helsingin Sanomats webbplats. Riksdagsman Antti Kaikkonen (c) har idag lämnat in en ett skriftligt spörsmål till regeringen om Helsingfors planer på att inkorporera sydvästra Sibbo! "Jos kulloinkin omiin tarpeisiin sopivan alueen lohkaiseminen naapurikunnasta sallittaisiin Helsingin kaupungille, niin miten sama voitaisiin kieltää muilta kunnilta", säger Kaikkonen i Helsingin Sanomats notis. Frågan är hur ministrarna utan att göra sig jäviga skall kunna uttala sig om annekteringsplanernas laglighet. Å andra sidan har flera centerministerar redan uttalat sin åsikt i frågan. Så usel är oppositionspolitiken i Finland att ett spörsmål i Sibbofrågan måste komma från statsministerns och kommunministerns eget parti.

"Sibbo-spörsmål till regeringen" lyder rubriken på Yle Internet/ Östnyland. "Sibbobor vill delta i folkomröstningen" är rubriken på en notis som Yle Internyt/ Östnyland publiserade i morse. Minna Österholm (sfp) hävdar här att hela kommunreformen hotas av Helsingfors annekteringsplaner. (Yle benämner riksdagskandidaten Österman.) Lyssna även till ett audioklipp, där Eija Klaucke (c) säger att folk har missförstått Matti Vanhanens uttalanden i Sibbofrågan. "Sibbo röstar om annektering" är rubriken på ytterligare en notis på Yle Internet.

Ett pressmeddelande med spörsmålet har publicerats på För Sibbos webbplats. Jag citerar ur pressmeddelandet:

Hankkeen laillisuus on myös useiden asiantuntijalausuntojen valossa kyseenalainen. Myöskään hankkeen asiaperustelut eivät näytä kestävän kriittistä tarkastelua. Rajan siirron välttämättömyyttä ei ole osoitettu.
Valmistelua ovat kaiken aikaa leimanneet aiheettomasta ja jopa hämmentävästä kiirehtimisestä johtuvat kömmähdykset. Asiassa noudatettu menettely on horjuttanut kansalaisten luottamusta hallinnon laillisuuteen. ...

Salassa valmistellut valtaukset ja vihamieliset fuusiosuunnitelmat eivät kuulu kunnalliseen etikettiin.

I spörsmålet, som även finns på riksdagens webbplats, riktar Kaikkonen öppet kritik mot berörda ministrar från Kaikkonens eget parti genom att bl.a. säga att "Helsingin kaupungin viime juhannusviikolla käynnistämä kampanja Lounais-Sipoon liittämiseksi Helsinkiin sai tukea hallituksen taholta hämmästyttävän nopeasti ja kuten kunnallis- ja hallinto-oikeuden johtavat asiantuntijat ovat osoittaneet, kevein perustein." Jag citerar vidare ur spörsmålet:

Kritiikki ei kuitenkaan ole vaikuttanut hankkeen etenemiseen millään tavoin. Päinvastoin on jopa avattu keskustelu tämän poliittisesti ja periaatteellisesti tärkeän asian ratkaisemisesta toimitusministeriössä vastoin itsenäisyytemme aikana vakiintunutta vankkaa käytäntöä, ja tässäkin asiassa vastoin johtavien valtiosääntöoppineiden kantaa ja vastoin poliittisen vastuullisuuden periaatteita.

Syyksi oikaisuihin tarjotaan kiire. Mikä kiire? Mikäli kuntajaon muutokselle on esitettävissä pitävät lailliset perustelut, asia voidaan ratkaista huolellisesti itsehallinnon suojan edellyttämällä tavalla ja alueen asukkaita kuunnellen. Siksi onkin kysyttävä, millainen kiire oikeuttaa tasottomuuteen ja perusoikeuksien loukkaamiseen.

Spörsmålet avslutas med följande fråga, som regeringen enligt lagen bör besvara inom tre veckor:

Miksi ministeriö tyytyi keveään pikaselvitykseen asiassa, joka olisi vaatinut todella huolellista tutkimusta ja laajapohjaista asiantuntemusta,

ja jos kulloinkin omiin tarpeisiin sopivan alueen lohkaiseminen naapurikunnasta sallittaisiin Helsingin kaupungille, miten sama voitaisiin kieltää muilta kaupungeilta,

ja onko Sipoon liitosasia niin rutiininomainen asia päätettäväksi, että se voitaisiin ratkaista vieläpä vaalien jälkeisessä toimitusministeriössä?

I dagens Uudenmaan uutiset (regional TV), som sändes i TV2, ingick ett inslag om Veikko Lindell, som trycker tarrorna med texten "Tassarna bortfrån Sibbo". Programmet kan ses på Internet. Sibboinslaget börjar 7 minuter från sändningens början.

Christel Liljeström (sfp) har idag på sin blogg kommenterat Jussi Pajunens, Jan Vapaavuoris och Helsingfors respons - eller snarare avsaknad respons - på Sibbos inbjudan till diskussion om samarbete. Helsingforsledningen förefaller vara extremt arrogant och samarbetsovillig, men mig personligen inger ointresset för Sibbos initiativ till samarbete hopp. Det är osannolikt att Helsingfors eller Myllyniemis förslag förverkligas, vilket Helsingforsledningen torde inse.

Helsingfors kanske inte alls önskar att stadens marker bebyggs, ifall det aktuella området inte ansluts till staden. Detta kan stadens ledning dock inte medge innan statsrådet gjort sitt besllut. Ur Helsingfors synvinkel är det bättre att Sibbo bygger invid existerande centra och bevarar området närmast huvudstaden som grönområde, till användning och glädje för stadens invånare. I själva verket torde en del gröna i Helsingfors och Vanda ha stött en annektering för att man inte litar på att Sibbo kommer att lämna Storskogen obebyggd. Nu försöker Sibbo vara så väl centerministrarna som Helsingfors till lags, vilket närmast är en omöjlighet. Jag hoppas att Sibbo och speciellt Sfp har beredskap att trycka på bromsen, när kommunministern efter valet bytts ut. Å andra sidan är det en viktig läxa att notera att ett glesbebyggt, "outvecklat" område utan officiell status som naturskyddsområde är svårt att försvara, hur berättigat grönområdet än är.

21:30
Kimmo Oksanen har kommenterat Antti Kaikkonens spörsmål på sin blogg "Suurkaupungin hai" på Helsingin Sanomats webbplats. Blogginlägget har rubriken "Jos Sipoota liitettäisiin Helsinkiin...". Oksanen är han mycket dåligt insatt i frågan. Han har knappast läst Kaikkonens spörsmål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar