Sibbofrågan är ett viktigt politiskt beslut. Den 13 februari 2007

"Sdp vill vänta med Sibbobeslut" är rubriken på en artikel i dagens Borgåblad, sida8. Se e-tidningen. Borgåbladet har träffat partisekreterare Maarit Feldt-Ranta, som besökt Borgå. Feldt-Ranta tycker att det är "ofattbart att statsministern sagt att en expeditionsministär skulle kunna besluta efter valet". Feldt-Ranta håller fast vid att Sibbobeslutet bör göras av nästa regering och säger:

Sibbofrågan är ett viktigt politiskt beslut. Det är fråga om en stor princip, ett prejudikat. Kolonialism kan inte fungera som regionutveckling.

I en insändare med rubriken "Machiavelliska drag hos sfp" i dagens Hufvudstadsblad kritiserar juristen Carl-Henrik Nyberg Svenska folkpartiet eller partiets nuvarande ledning för att låta målet helga medlen då man hävdat att det är bäst att låta en expeditionsministär avgöra Sibbofrågan. Jag citerar:

Sfp:s främsta målsättning är att trygga sin fortsatta representation i regeringen. Man vill inte att Sibbofrågan blir ett hinder för denna målsättning.
Den kritik som de flesta riksdagskandidater i Nyland över partigränserna riktar mot behandlingen av Sibbofrågan, undermineras av att sfp-ledningen inte är villig att hänskjuta frågan till nästa regering, där möjligheterna för en rättvisare behandling är bättre. Om inte ens sfp är villigt att ta en kamp om Sibbofrågan är möjligheterna att politiskt påverka resultatet små. Till ochmed från sdp:s sida har man låtit förstå att nuvarande regering inte skall avgöra frågan. Det är mot all tidigare praxis att en expeditionsministär skulle avgöra en så uppenbart politisk fråga.

Den 24 januari, samma dag som det klarnade att anmärkningstiden för Myllyniemis förslag förlängs, skrev Christel Liljeström på sin blogg följande:

Efter att ha funderat på saken har jag kommit fram till att det kan vara lika så bra att regeringen som sitter som expeditionsministär, fattar beslut i frågan efter riksdagsvalet och innan ny regering utsetts. Fördelen är att ministären måste ta hänsyn till folkomröstningens resultat, invånarnas på olika sätt framförda protester samt till den diskussion som först under riksdagsvalskampanjen. Dessa personer har därtill följt med ärendets utveckling. I sak är det också en fördel att få ärendet till beslut så att vi kan återgå till det normala livet…

Jag misstänkerr att Liljeström snarare än självständigt funderat på saken hade fått direktiv av partiledningen. I ett ställningstagande samma eller följande dag sade Sfp:s viceordförande Jan D. Oker-Blom att "Eftersom processen redan gått så här långt måste ett beslut fattas av den sittande regeringen".

I ett tidigare ställningstagande från den 2 november hade Sfp krävt att Sibbofrågan avgörs före valet. Då var motiveringen att väljarna förtjänar klara besked av partierna. Stefan Wallin talade om konsumentupplysning, men i verkligheten fruktade man att Sibbo skulle bli en fråga för regeringsförhandlingar, vilket hotade Sfp plats i nästa regering. Det torde inte finnas några tvivel om Sfp:s motiv bakom åsikten att Sibbofrågan avgörs av den nuvarande regeringen i egenskap av expeditionsregering. Innan Sfp hann ta ställning hade juristen Astrid Thors dock kritiserat statsminister Matti Vanhanens åsikt att en expeditinsministär bör avgöra Sibbofrågan.

Ur Sibbos synvinkel kan det vara högst önskvärt att Sfp sitter med i regeringen då frågan avgörs, vare sig frågan avgörs av nuvarande eller följande regering. Jag finner ändå Sfp:s utttalande för en expeditionsministär beklagligt, om än det kanske ger en viss konsumentupplysning om var partiet står i Sibbofrågan. Sfp:s uttalande var förhastat. Speciellt beklagligt är Sfp:s förhastade uttalande med tanke på att Centerns partisekreterare Jarmo Korhonen i en artikel med rubriken "Sibbotvisten inte regeringens sak" Hufvudstadsbladet det 26 januari sade att en gränsjustring absolut inte bör skrivas in i något regeringsprogram. Varför skulle Samlingspariet eller Sdp vara så måna om att uppfylla centerministrarnas löften till Helsingfors stad och trävaruindustrin att man starkare än Centern själv skulle driva på en annektering, vars juridiska förutsättningar är högst tvivelaktiga?

Sfp har åtminstone utåt drivit en principfast laglighetslinje i Sibbofrågan. Trovärdigheten har dock tagit skada av ställningstagandet för att en expeditionsministär bör avgöra frågan. Sibbofrågan är ett viktigt politiskt beslut, om än det för regeringens del formellt handlar om ett juridiskt domarbeslut.

18:00
"Sipoo siirtää kasvukulut uusille asukkaille" är rubriken på en artikel på Helsingin Sanomats webbplats. Artikeln handlar om utkast till Generalplan för Sibbo 2025, som har offentliggjorts idag. Yle Internet/ Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Sibbo presenterade generalplanen 2025".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar