Vatten och avlopp. Den 27 mars 2009


Jag trodde att Helsingfors stad hade slutat uppdatera sina specialsidor om inkorporeringen, då man här inte informerat någonting om det nya elevupptagningsområdet eller skolundervisningen för de finskspråkiga eleverna i klasserna 7-9 nästa läsår. På utbildningsverkets webbplats finns en länk till en sida med nyheter (Sipoo-infeosivusto), som senast är uppdaterad i juni ifjol. Den senaste uppdateringen av specialsidorna hade visserligen gjorts i början av februari, men före beslutet om att grunda Sakarinmäen koulun oppilaaksiottoalue. I onsdags uppdaterades plötsligt de finska specialdidorna om inkorporeringen med informations från Helsingfors vatten, daterat den 19 mars. Rubriken är "Sipoon liitosalueen asukkaat ovat edelleen Sipoon vesilaitoksen asiakkaita".

Informationen att Sibbo vatten- och avloppsvek, dvs Sibbo kommun fortfarande ansvarar för vattenförsörjningen för invånarna i inkorporeringsområdet är i sig intressant. Det ansvaret hade Sibbo kommun, som de facto subventionerar vattenförsörjningen i inkorporeringsområdet, gärna avstått ifrån. När det kommer till infrastrukturen är Östersundom, i motsats till vad som hävdades i samband med statsrådets Sibbobeslut, inte alls en sammanhängande del av Helsingfors. Om Östersundom ansluts till Helsingfors vatten och avlopp, måste rören gå genom Vanda.

Vanda stad har publicerat föredragningslistan för måndagens stadsstyrelsemöte. I föredragningslistan föreslås det att Vanda tackar nej till Helsingfors initiativ till en samgångsutredning, eller att "Vantaa ei käynnistä kuntajakolain mukaista kuntaliitosselvitystä Vantaan lakkauttamiseksi tai sen liittämiseksi toiseen kuntaan."

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar