Inget nytt område. Den 31 augusti 2009

I mitt blogginlägg "Naturligt utvidgningsområde. Den 25 augusti 2009" noterade jag att Helsingfors fastighetsnämn på sitt möte den 18 augusti bordlade ärendet som gällde utlåtande om utkastet till landskapsöversikt för Nylands förbund fastän deadline var följande dag. Idag har Helsingfors stadsstyrelse behandlat stadens utlåtande om utkastet. Till föredragningslistan har bifogats hela 25 utlåtanden från stadens nämnder och administrativa organ. Något utlåtande över det aktuella utkastet från fastighetsnämnden finns dock inte med. Men lika väl har delar av förslaget till fastighetsnämndens eget utlåtande bifogats i stadsdirektörens förslag till stadens utlåtande. Med finns även raderna som jag citerade i det ovannämnda blogginlägget. Jag återger här dessa rader på nytt:


Yhdyskuntarakenteen strategisten valintojen perustelutekstin osalta on esitetty nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja pidättäytymistä uusien alueiden rakentamisesta. Tältä osin on syytä korostaa, että Helsingin Östersundomin - Vantaan Länsimäen rakentamista ei tule pitää uuden alueen avaamisena vaan Vuosaaren-Mellunkylän alueiden luontaisina laajentumisalueina.Helsingin Sanomat har på kvällen publicerat en notis som det finns orsak att återkomma till. Rubriken är "Kaupunginjohtaja Pajunen ei halua enää Santahaminaa".


Google+ Followers