Brutet motstånd. Den 2 december 2009


Helsingfors stad har nu även på stadens finska hemsida publicerat stadsplaneringskontorets nyhet från igår, "Helsingin ja Porvoon välisen alueen maankäyttöä suunnitellaan". En av de få kommentarerna till förslaget till strategi för markanvändningen som jag hittat på nätet är Hannu Vepsäläinens blogginlägg "Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma". Vepsäläinen är Esbobo, vänsterförbundare och ingenjör med generalplanering som specialområde. Hans kommentarer verkar varken orginella eller speciellt kritiska. Jag återger här de inledande raderna ur blogginlägget:


Uusi suunnitelma esittää uutta maankäyttöä paitsi Helsinkiin liitetylle Östersundomiin myös Sipoon Söderkullaan ja Porvoon ympärille. Kaikkiaan alueelle mahtuisi 150 000 asukasta. Laajenemissuunta itään on luonteva - sen on estänyt tähän asti Sipoon vastustus, joka nyt on siis murrettu. Asiaa edistää myös maakuntaliittojen yhdistyminen. Laajenemissuuntaa perustelevat Vuosaaren satama ja sen synnyttämät työpaikka-alueet. Rannikko on epäilemättä myös houkutteleva asuinympäristö.Kartan ovan med alternativet "Metro Söderkullaan" är "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma", som ingår som bilaga i stadsplaneringsnämndens föredragningslista för mötet i morgon.


Helsingin uutiset och vantaan sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Sipoon liitosmaista kova kaavoitusriitta" ("Helsinki ja Vantaa riitelevät Sipoon liitosmaiden kaavoituksesta"). Jag återkommer.


Google+ Followers