Värdefulla naturområden. Den 8 december 2009Helsingfors stasplaneringskontor har idag uppdaterat sina sidor för projektområdet Östersundom med en nyhet eller aktualitet från stadsplaneringsnämndens möte senaste torsdag. Redan i fredags publicerade Yle en kort notis med rubriken "Kustområdet öster om Helsingfors lockar 150 000". Idag har Yle publicerat en ny lite längre text med rubriken "Storstad mellan Helsingfors och Borgå?" Ja återger här valda stycken:


Enligt en ramplan som nyligen har presenterats för beslutsfattarna i regionen, ska kustområdet mellan Helsingfors och Borgå byggas ut till en sk. utvecklingskorridor, där 150 000 invånare ska kunna bo.

I planen ingår både metro- och järnvägsspår, och tanken är att man ska kunna bygga en helt ny stad i området.

Enligt Matti Visanti vid stadsplaneringskontoret i Helsingfors är situationen i dag omöjlig för huvudstaden: söderut ligger havet och att växa bara västerut och norrut är omöjligt. ...

Bernt Norman på Natur och Miljö är bekymrad över planerna. Han påpekar att det finns många större och värdefulla naturområden i kusttrakten mellan Helsingfors och Borgå, och att de borde skyddas.


Lyssna även på ett audioklippet "Helsingfors växer österut" .


Google+ Followers