Maankäytön strategiset tavoitteet . Den 1 december 2008


Helsingfors stadsplaneringskontor har idag publicerat en nyhet med rubriken "Ennakkotiedote: Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 3.12.2009". Den första underrubriken lyder "Helsinki-Porvoo -kehyssuunnitelmalla haetaan yhteistä tahtotilaa", men medierna har ännu inte uppmärksammat förslaget till ramplan. Den enda diskussionen som jag har hittat på nätet är i samband med Osmo Soininvaaras blogginlägg "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 3.12.2009". Beslutet som Helsingfors stadsplaneringsnämnd skall ta på torsdagens möte är i och för sig inte speciellt viktigt. Nämnden skall bara för sin del ta ställning till eller godkänna de "strategiska målsättningarna för markanvändningen" (maankäytön strategiset tavoitteet) i kustområdet mellan Helsingfors och Borgå. Formellt är Helsingfors stad bara en instans av flera som skall godkänna målsättningarna. Målsättningarna är i sig desto mera anmärkningsvärda. Jag återger här de inledande raderna:


Hyödynnetään Helsinki-Porvoo-välin rannikkoalueen vetovoimaa uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamisessa, huomattava määrä tulevasta rakentamisesta sijoittuu lähelle merta· Varaudutaan 150 000 uuteen asukkaaseen, Hepo-alue ottaa metropolialueen kasvusta 1/5 tulevina vuosikymmeninä.Att tillväxten i Helsingforsregionen skall koncentreras just till kusten i Sibbo är ingen självklarhet, men de föreslagna målsättningarna motsvarar väl visionerna i det vinnande bidraget Emerald i tävlingen Greater Helsinki Vision. (Se "East Coast City. Den 14 december 2007".) I rapporten "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma" refereras det även till Greater Helsinki Vision. Det är skäl att minnas att Emerald var ett beställningsarbete, som när det gällde exploateringen av den östra kusten markan skilde sig från andra prisbelönta bidrag. Det är uttryckligen i Helsingfors stads och inte hela Helsingforsregionens intresse att tillväxten konsentreras till södra Sibbo. Dels vill Helsingfors stad förhindra att stamstaden blir ett "påsbotten". Dels vill Helsingfors genom att satsa på attraktiva områden längs den östra kusten stärka Helsingfors möjligheter i konkurrensen med Esbo. Detta är åtminstone de motiveringar som ledande Helsingforspolitiker framfört.


Förslaget till strategi för området mellan Helsingfors och Borgå skulle minsann förtjäna en kritisk granskning och diskussion. Frågan är om man från Sfp-håll, efter inkorporeringen, vågar komma med kritik mot visionerna.


Google+ Followers