Långdragen och komplicerad beslutsprocess. Den 5 december 2009


Helsingfors stad har beställt två skilda utredningar om Metro och sbabbspårväg österut. Både utredningarna skall vara färdiga i slutet av januari, men dokumentet "Helsinki-Porvoo liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto", som ingick som bilaga till stadsplaneringsnämndens föredragningslista (se "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma. Den 30 november 2009") innehåller information som torde basera sig på de två utredningarna. Dels presenteras i detta dokument ett nytt förslag till sträckning för metron som avviker från tidigare förslag. (Se t.ex. "Trojansk häst. Den 29 september 2008".) Dels presenteras här beräknade kostnader: Om metron dras ända till Söderkulla, är priset 440 miljoner euro. Om metrolinjen slutar i Östersundom, är kostnaderna 280 miljoner euro.


Beräkningarna för priset av metron är intressanta med tanke på att Helsingfors i Eila Ratasvuoris utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä", som förvaltningscentralen sände inrikesministeriet hösten 2006 och som utredningsman Pekka Myllyniemi plagierade, kalkylerade med ett pris på 140-150 miljoner euro för en 6,3 km lång metrolinje (med 4 stationer). För övrigt skulle metron enligt denna utredning dras endast till Östersundom, fastän utredningen var ämnad att ge motiveringar till Helsingfors förslag, enligt vilket den nya kommungränsen skulle gå vid Sibbo å.
I sin Sibboutredning ger Myllyniemi egentligen en enda motivering till inkorporeringsområdets storlek. Om området var mindre, så att inga särskilt vägande skäl krävts, skulle förverkligandet av metron kräva smarbete även med Sibbo:


För att förverkliga metron krävs i varje fall samarbete mellan Helsingfors och Vanda samt att staten går in som medfinansiär. Om det dessutom skulle krävas samarbete med Sibbo för att förverkliga metron, kan beslutsprocessen bli långdragen och komplicerad.


Nu föreslår Helsingfors lika väl att metron skall fortsätta ända till Söderkulla. Beslutsprocessen ser minsann ut att bli långdragen och komplicerad, men det beror främst på att Vanda kommer emellan. Ur kartan ovan framgår att Helsingfors räknar med massiv bebyggelse i Västersundom. I generalplanen för Vanda är området rekretions- och naturskyddsområde. I landskaplanen utgör området en del av en ekologisk korridor, men Helsingfors äger största delen av marken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar