Asukkaiden ylikävely. Den 9 december 2009

Riksdagens förvaltningsutskott behandlade för en vecka sedan förslaget till ny kommunindelningslag. I enlighet med grundlagsutskottets anmärkning (se "Utlåtande av grundlagsutskottet. Den 27 november 2009") föreslår förvaltningsutskottet följande tillägg till 17 § med rubriken "Kommunindelningsutredarens ställning":


Den som blir förordnad till uppgiften ska ha tillräcklig sakkunskap och erfarenhet för att ha hand om uppgiften.


I måndags var det riksdagens tur att ta ställning till lagförslaget. Den gröna riksdagsledamoten Heli Järvinen lyfte här fram fallet Sibbo. Jag citerar ur Järvinens anförande:


Uusi laki pitää muutosten perusteena kuntien valtuustojen yhteistä yhdistämisehdotusta. Kun puhutaan kuitenkin menneestä, helposti tulee mieleen ongelmat Sipoon suhteen. Niin sanottuun Sipoo-ongelmaan tämä uusi lakikaan ei tuo ratkaisua, sillä jatkossakin muutos voidaan tehdä myös kunnan vastustuksesta huolimatta ainakin silloin, jos se on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon vaikutukset asukaslukuun, palveluihin, talouteen ja elinkeinotoimintaan. Eri asia on tietysti se, kuka mittaa ja miten nämä vaikutukset mitataan. Käytännössä jatkossa saattaa eteen tulla useampiakin Sipoon kaltaisia tapauksia ja siksi siitä on otettava opiksi.

Toimivan ja tiiviin ekologisesti kestävän kaupunkirakenteen luominen on ihannetavoite, mutta asukkaiden ylikävelyä on vaikea hyväksyä maassa, jossa hallituksen ohjelman etusivulla lukee, että kansalaisille on taattava oikeus vaikuttaa, osallistua ja olla osallisia päätöksenteossa.


Järvinen har tidigare framfört liknande synpunkter i artikeln "Kaikkien Sipoo", som publicerades i Vihreä lanka i oktober 2007.


Google+ Followers